1 februari 2021

Extra budget bij onvoorziene opleidingskosten

Militairen die vóór de grens van vijf jaar voor hun Leeftijdsontslag Militairen (LOM) zaten en met een door Defensie goedgekeurd persoonlijk opleidingsbudget een opleiding volgden, worden binnen deze termijn regelmatig geconfronteerd met onvoorziene kosten. Dit komt voor als zij langer over een opleiding doen, een herexamen moeten maken of een extra opleidingsonderdeel gaan volgen. Op aandringen van de defensiebonden, waaronder de AFMP, heeft de HDP besloten dat zij hiervoor alsnog een nieuwe aanvraag voor persoonlijk opleidingsbudget kunnen indienen, mits er voldoende budget beschikbaar is.

De extra vergoedingsmogelijkheid geldt specifiek voor al goedgekeurde opleidingsaanvragen onder het AMAR, artikel 16bis. Militairen kunnen hiervoor de cursuscode 051213 gebruiken. De uitgebreide regeling is overigens ook bedoeld voor burgermedewerkers bij Defensie, die een opleiding hebben gevolgd op basis van BARD, artikel 20.

Meer over:
opleiding