15 november 2016

FNV: AOW-leeftijd moet eerder omlaag dan verder omhoog

Op maandag 31 oktober maakte staatssecretaris Klijnsma bekend dat de AOW-gerechtigde leeftijd met ingang van 2022 opnieuw wordt verhoogd met drie maanden. Vanaf dat jaar krijgen Nederlanders recht op AOW vanaf 67 jaar en drie maanden. De FNV is fel tegen.

‘Mensen zijn er niet op voorbereid, het is alsof je hebt getraind voor een marathon en op het moment dat de finish in zicht komt, leggen ze de finish tien kilometer verderop,’ zegt FNV-bestuurder Han Busker. ‘Wij zien nu al genoeg mensen die op hun knieën naar de eindstreep moeten. Mensen kunnen niet opeens langer doorwerken alleen omdat CBS-cijfers dat zeggen. De versnelling van de verhoging van de AOW-gerechtigde leeftijd vanaf 2013 was al onacceptabel.

Deze nieuwe verhoging is echt ridicuul en leidt alleen maar tot meer oudere werklozen. De FNV gaat ervan uit dat een nieuw kabinet dit alsnog terugdraait.’

Levensverwachting
Jarenlang bleef de gemiddelde levensverwachting onder de tachtig jaar. Maar sinds midden jaren negentig worden steeds meer mensen ouder. In 2005 werd nog verwacht dat die trend langzaam zou doorzetten, maar in werkelijkheid is de gemiddelde leeftijd sindsdien snel gestegen. De levensverwachting van een jongetje dat in 2016 wordt geboren, is gemiddeld negentig jaar. Een meisje wordt zelfs al gemiddeld 93.

Automatische koppeling
Deze ontwikkeling heeft grote gevolgen voor de pensioenfondsen. Die zijn wettelijk verplicht op basis van de levensverwachting tien jaar vooruit te kijken, want hoe langer iemand leeft, hoe meer pensioen hij uitbetaald moet krijgen. Twee jaar geleden werd de pensioenleeftijd daarom gekoppeld aan de levensverwachting.

Balans zoek
De FNV vindt dat die automatische koppeling weer moet worden losgelaten. Han Busker: ‘Wij zeggen: laten we de lusten en de lasten eerlijk verdelen. In de systematiek die nu wordt toegepast is de balans zoek. Dat raakt iedereen, maar het hardst de groepen met een lagere levensverwachting dan gemiddeld.’

Flexibele AOW-leeftijd
De FNV streeft al sinds jaar en dag naar een flexibele AOW- en pensioenleeftijd. Dat maakt een eerlijker regeling mogelijk voor bijvoorbeeld mensen met zware beroepen. Die kost het nu vaak heel veel moeite om gezond de AOW-gerechtigde leeftijd te halen. Ook leeft menigeen jarenlang met de angst in de laatste fase van zijn werkzame leven alsnog ontslagen te worden vanwege fysieke en/of psychische slijtageproblemen.

Meer over:
BVJ
AOW-gat