26 februari 2018

FNV Pensioenoffensief tegen Rutte III

Het huidige pensioenbeleid moet op belangrijke punten anders. Om dat politiek af te dwingen is de FNV – de grootste vakorganisatie van Nederland, waarbij ook de AFMP is aangesloten – afgelopen dinsdag 20 februari een langdurig Pensioenoffensief gestart. Die dag vonden in het hele land warming up-bijeenkomsten plaats, waaraan in totaal ruim 1.500 mensen deelnamen.

In het Vakbondshuis in Rotterdam waren 200 FNV-leden bij elkaar gekomen. Zij werden toegesproken door Tuur Elzinga, binnen het FNV-hoofdbestuur de portefeuillehouder Pensioenen. Hij vertelde welke drie politieke doelen centraal staan in het Pensioenoffensief. Met andere woorden: voor welke veranderingen in de huidige wet- en regelgeving gaat de FNV de strijd aan met het kabinet Rutte III?

  • Verplichte pensioenopbouw voor flexwerkers

Het aantal flexwerkers neemt nog altijd toe. Onder jongeren heeft zelfs maar liefst 60 procent een flexcontract. Maar flexwerkers dragen in de regel weinig of geen premie af voor het opbouwen van een pensioen. Dat scheelt volgens recente berekeningen jaarlijks wel zes miljard aan inlegkapitaal. Tijd dat daar verandering in komt, vindt de FNV. Het huidige pensioenstelsel is gebaseerd op solidariteit – samen pensioenkapitaal (laten) opbouwen voor iedereen – en dat principe is alleen overeind te houden als de flexwerkers ook (naar draagkracht) meedoen.

  • Behoud van koopkracht tijdens pensionering

Zowel de pensioen- als de AOW-uitkeringen moeten jaarlijks worden verhoogd als ze door inflatie (waardevermindering dankzij gestegen prijzen) aan koopkracht hebben ingeboet.

  • Geen verdere verhoging AOW-leeftijd

Het moet weer mogelijk worden dat de sociale partners in CAO’s voor zware beroepen verantwoorde afspraken maken over vroegpensioenvoorzieningen. Dat soort uitstroomregelingen is onbetaalbaar als de AOW-gerechtigde leeftijd blijft opschuiven richting de zeventig jaar. Elzinga meldde dat in meerdere sectoren al actie wordt gevoerd om deze beleidswijziging af te dwingen. Als voorbeeld noemde hij het burgerinitiatief voor een fatsoenlijk politiepensioen van de gezamenlijke politiebonden. Het resultaat daarvan (ruim 40.000 handtekeningen) werd diezelfde middag in Den Haag aan de Tweede Kamer aangeboden.

Pensioenalarm
De FNV gaat allerlei acties op poten zetten om het Pensioenoffensief breder bekend te maken. Om te beginnen wordt vanaf nu elke eerste maandag van de maand na het afgaan van de landelijke luchtalarmsirene in zoveel mogelijk gemeenten een uur lang geflyerd. Vrijwilligers worden opgeroepen zich hiervoor aan te melden. Op woensdag 14 maart staat een politieke actie in Den Haag gepland. Dan zal de FNV de Tweede Kamer duidelijk maken dat het pensioendossier nauwlettend in de gaten wordt gehouden. Nieuwe actiebijeenkomsten door het hele land staan gepland op 27 maart en 1 mei. Het zullen vermoedelijk niet de laatste zijn, want het kabinet Rutte III zal ongetwijfeld niet zomaar overstag gaan.

Ik ben de sjaak!
Inmiddels zijn ook al individuele acties op gang gekomen, zoals het burgerinitiatief ‘Ik ben de sjaak’. Doel: 500.000 handtekeningen verzamelen, onder andere door op 4 april met zoveel mogelijk anderen actie te voeren op de Lange Voorhout. Een andere aanwezige in Rotterdam bleek een opiniestuk te hebben geschreven voor een Haagse Krant. Hij moedigde iedereen aan hetzelfde te doen voor lokale krantjes, want die zitten vaak om kopij verlegen. Ook was er een mevrouw die een dag voor Internationale vrouwendag (8 maart) wil gaan flyeren op bijeenkomsten die dan in buurthuizen in Rotterdam-Zuid worden gehouden.

De AFMP roept haar leden en afdelingen op het Pensioenoffensief zoveel mogelijk te steunen en zal zich in de tussentijd op landelijk niveau blijven inspannen – al dan niet samen met de andere defensiebonden en/of de FNV – om de politiek ervan te overtuigen dat het huidige pensioenbeleid echt anders moet.

Meer over:
Pensioen