15 september 2020

Geen extra geld voor defensiepersoneel

Het kabinet stelt helaas opnieuw geen extra geld beschikbaar voor het defensiepersoneel. In de Defensiebegroting wordt alleen invulling gegeven aan de reeds geplande investeringen voor defensiematerieel. Het enige positieve ‘nieuws’ is dat de al eerder in het strategisch vastgoedplan opgenomen investeringen in de gebouwen van Defensie naar voren zijn gehaald. Er wordt dus geen nieuw geld beschikbaar gesteld, terwijl Defensie op elk denkbaar terrein, of het nu gaat om personeel of materieel, met forse problemen en achterstanden kampt.

Zo luidt de eerste reactie van AFMP-voorzitter Anne-Marie Snels op de Defensiebegroting, die op Prinsjesdag 2020 is bekendgemaakt. Evenals vorig jaar is zij opnieuw zeer kritisch en verbolgen. “In haar begroting schetst minister Bijleveld, onder het motto ‘Work in progress’, een veel te rooskleurig beeld van Defensie nu en in de nabije toekomst,” benadrukt zij. “Zo pretendeert de minister duidelijke stappen te zetten richting de 2% bbp-norm, hierbij zet ik echter grote vraagtekens. Bij Defensie is en blijft naar mijn overtuiging sprake van een forse structurele onderbezetting onder militairen en van een veel te hoge werkdruk. Bovendien lopen de militaire salarissen fors achter ten opzichte van de markt. Ook op materieel gebied zijn er nog forse achterstanden in te halen.”

Wezenlijke rol
Desondanks komt defensiepersoneel er in deze begroting, net als in 2019, weer zeer bekaaid van af, zo meent Snels. “Het kabinet wil wél investeren in essentiële sectoren als het onderwijs en de zorg, en dat is ook terecht, maar vergeet de wezenlijke rol die defensiepersoneel speelt bij het garanderen van de veiligheid voor alle Nederlanders. Opvallend genoeg durft de minister in haar begroting te beweren dat er voor het defensiepersoneel duidelijke nieuwe cao-afspraken zijn gemaakt. Alleen al de huidige patstelling tussen de defensiebonden en Defensie rond de totstandkoming van het nieuwe bezoldigingsstelsel voor militairen bewijst dat deze bewering volstrekt onjuist is.”

Extra geld nodig
Snels benadrukt dat Defensie voor forse personele uitdagingen staat. “De inmiddels ruim 9000 militaire vacatures tonen aan dat snel een nieuw loongebouw, een toelagenstelsel, een functiewaarderingsysteem én een nieuw personeelssysteem moeten komen. Dat gaat flink geld kosten. Links- of rechtsom zal de werkgever die rekening ergens moeten gaan betalen. En als dat niet binnen de defensiebegroting kan, dan moet het geld ergens anders vandaan komen. Het is uitermate onverstandig van het kabinet dat dit opnieuw niet geregeld is.”

Meer over:
Prinsjesdag