26 juni 2024

Geen extra ordemaatregelen in BBQ-kwesties

Naast de voorgenomen ambtsberichten en de terugbetaling van onterecht verkregen persoonlijk opleidingsbudget gaat de Marine geen extra ordemaatregelen opleggen aan militairen die in het verleden met dit budget een barbecueworkshop volgden en/of een barbecue aanschaften. Eerder kwamen diverse bij de Marine werkzame leden bij ons op de lijn, die voorgenomen ambtsberichten hadden ontvangen. Bovendien vernam een groot deel van de betrokkenen dat er een overplaatsing aan zou komen en dat zij de komende jaren niet hoefden te rekenen op een bevordering. Tegenover AFMP-voorzitter Ruud Bergsma bevestigde Caroline Verberne, directeur Personeel en Organisatie bij het CZSK, deze week dat de Marine alsnog afziet van het opleggen van deze extra maatregelen.

Foto: Unsplash.com 

De AFMP is blij met de toezegging van het CZSK, maar heeft via voorzitter Ruud Bergsma wel dringend verzocht om de eerdere handelswijze rond genoemde BBQ-zaken in de toekomst te voorkomen en hierbij niet alle individuele gevallen over één kam te scheren. Verder vonden wij het kwalijk dat de Marine belangrijke besluiten, zoals de overplaatsing naar een andere functie en/of werkplek mondeling communiceerde en betrokkenen bovendien niet attendeerde op de optie van rechtsbescherming. Volgens de Marine ging het om ordemaatregelen, maar wij vonden dat het feitelijk aanvullende strafmaatregelen waren. Deze wijze van handelen en communiceren verdient naar onze overtuiging de nodige verbetering.

Duidelijke instructies
Om hiervoor zorg te dragen, pleit Ruud bij het CSZK en overigens ook binnen de andere krijgsmachtdelen voor het opnemen van duidelijke instructies op dit gebied, gelet op artikel 16bis van het AMAR waarin het persoonlijke opleidingsbudget is vastgelegd. Ook gaf hij aan dat het van belang is om de employability-organisatie ruimte te bieden voor het verstrekken van dwingende adviezen hierover.
“Daarnaast mag duidelijk zijn dat leidinggevenden en hiermee ook de hele defensieorganisatie hierin hun verantwoordelijkheid moeten nemen,” zo benadrukt Ruud. “De BBQ-kwesties bij de Marine vormen namelijk niet de eerste casussen waarbij het budget op de verkeerde manier is gebruikt. Los van de onrust die het hele proces rond deze kwesties heeft veroorzaakt, zijn we blij met de constructieve gesprekken die wij hierover hebben kunnen voeren en natuurlijk met de positieve afloop. Dat biedt vertrouwen voor de toekomst en bovendien de broodnodige rust voor de medewerkers om wie het draait.”

Meer over:
Marine
C&R