29 januari 2016

Gepensioneerden merken gevolgen Belastingplan 2016

Veel gepensioneerde leden meldden de AFMP in januari dat ze tussen de 30 en de 60 euro minder uitgekeerd hadden gekregen van ABP. Dat komt echter niet door een ingreep van het pensioenfonds (en dus indirect van de werkgever en de bonden). Dat hebben ze rechtstreeks te danken aan de fiscale lastenverzwaring die het kabinet Rutte II met ingang van 2016 heeft doorgevoerd voor niet-werkende leden van de samenleving boven de zestig.

Het gaat om de volgende drie maatregelen:
> De inkomensafhankelijke bijdrage op basis van de Zorgverzekeringswet (Zvw) is voor gepensioneerden verhoogd van 4,85 naar 5,50 procent.

> De tijdelijke heffingskorting voor vroeggepensioneerden (vorig jaar 0,33 procent met een maximum van € 61) is afgeschaft.

> Het belastingtarief voor gepensioneerden over de eerste belastingschijf (het inkomen tot € 19.922) is verhoogd van 18,60 naar 18,65 procent. Voor de tweede en derde schijf is het tarief met 1,6 procent gedaald. Dit is vooral nadelig voor mensen met een gemiddeld pensioen, omdat het merendeel daarvan in de eerste schijf valt.

Doekje voor het bloeden
Het is waar dat staatssecretaris van Financiën Wiebes als doekje voor het bloeden de AOW-uitkering nog wat heeft opgekrikt: met € 15 voor gehuwden en met € 25 voor alleenstaanden. Deze verhoging weegt in de meeste gevallen echter niet op tegen de verlaging van de (vervroegd) pensioenuitkering.

FNV in actie
Zoals bekend voert de FNV – de grootste vakcentrale van Nederland, waarbij ook de NPB is aangesloten – al jaren actie tegen de achteruitgang van de koopkracht van senioren, bijvoorbeeld op 24 november jongstleden met een grote protestdemonstratie in Den Haag.

Gezien de gure hoek waaruit de politieke wind op dit moment waait zullen er helaas nog wel meer van dat soort acties gevoerd moeten worden om het tij in Den Haag blijvend te keren.

Meer over:
Pensioen