4 juli 2016

Huis voor klokkenluiders geopend

Advies, voorlichting en onderzoek onder één dak. Op 4 juli is het Huis voor klokkenluiders in Utrecht geopend. De oprichting van het Huis voor klokkenluiders is gebaseerd op de wet Huis voor klokkenluiders, die op 1 juli in werking trad en die rechtsbescherming biedt aan alle klokkenluiders in Nederland. “Open organisatieculturen kunnen misstanden binnen organisaties voorkomen”, aldus Paul Loven, de kersverse voorzitter van het nieuwe Huis voor klokkenluiders.

Het Huis voor klokkenluiders is er voor iedereen die een werkgerelateerde misstand wil melden. Dit kunnen werknemers in loondienst zijn, maar ook ex-werknemers, zzp’ers, uitzendkrachten en vrijwilligers. Het Huis adviseert, ondersteunt, en doet indien nodig onderzoek. Ook geeft het Huis voorlichting over klokkenluiden en integriteit aan werknemers en werkgevers. De dienstverlening is vertrouwelijk, onafhankelijk en gratis. Het Huis wil zo bijdragen aan het beëindigen van misstanden.

Onafhankelijk advies en onderzoek
Een melder die contact opneemt met het Huis voor klokkenluiders kan rekenen op persoonlijk advies. Dat advies is strikt vertrouwelijk. Ook het dossier wordt vertrouwelijk behandeld. Een wettelijke uitzondering vormen situaties waarbij mensenlevens in gevaar zijn. Het Huis voor klokkenluiders zal dan aangifte doen bij het Openbaar Ministerie. Het Huis kan onderzoek doen naar de melding en naar de manier waarop de klokkenluider is behandeld. Een meerderheid van de melders ondervindt namelijk negatieve gevolgen van het doen van een melding. De onderzoeken worden na afloop openbaar gemaakt. De rapporten zijn dan geanonimiseerd.

Opening Huis voor klokkenluiders
Op 4 juli 2016 is het Huis voor klokkenluiders officieel geopend in aanwezigheid van minister Blok en SP Tweede Kamerlid Van Raak, de initiatiefnemer van de wet Huis voor klokkenluiders. Ook het bestuur werd die dag officieel gepresenteerd. Het bestuur bestaat uit voorzitter Paul Loven (voorheen lid Raad van Bestuur PGGM), Edith Snoeij (voorheen commissielid Adviespunt Klokkenluiders), Kitty Nooy (Openbaar Ministerie), Gerrit de Wit (bestuursvoorzitter Expertgroep Klokkenluiders) en Anne Mieke Zwaneveld (Ombudsman Rotterdam). Tijdens de opening is onder meer stilgestaan bij het belang van open organisatieculturen in een steeds transparanter wordende samenleving. Met advies, onderzoek en voorlichting onder één dak gaat het Huis daar een bijdrage aan leveren.

Contact:
088 ‑ 371 3030 of info@huisvoorklokkenluiders.nl.
Website: www.huisvoorklokkenluiders.nl

Meer over:
GVW