6 februari 2015

Inzet KMar bij objectbeveiliging logische keuze

Het Kabinet gaat de inzet van de Koninklijke Marechaussee vergroten in verband met de terreurdreiging in Nederland. Donderdag 5 februari heeft minister Opstelten in een brief aan de Tweede Kamer meer duidelijkheid gegeven over de precieze invulling van deze inzet.

De AFMP vindt dit een logisch besluit van het Kabinet. Het beveiligen en bewaken van objecten en personen is een kerntaak van de KMar. Zij werkt op de scheidslijn tussen het lagere en hogere geweldsspectrum, is daarvoor opgeleid en uitgerust en heeft daar door de jaren heen de nodige expertise in opgebouwd.

Voorzitter Anne-Marie Snels: “Dit is een logische keuze van het kabinet; hierdoor wordt de politie niet onnodig teruggetrokken uit de wijken. Juist daar aanwezig zijn en in verbinding blijven met de samenleving levert de beste positie op om eventuele ontsporingen vroegtijdig te signaleren. Daarbij zal een goede samenwerking en informatie-uitwisseling tussen politie en de KMar bijdragen aan meer veiligheid”.

Download hier de Kamerbrief (PDF).