2 april 2024

Je kunt blijven declareren voor de Internetvergoeding Buitenland

Van rijkswege in het buitenland verblijvende defensiemedewerkers (RHV-ers) die zelf een internetabonnement moeten afsluiten, kunnen met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2024 de kosten hiervan declareren tot een maandelijks maximum van 45 euro. Aan dit recent door de staatssecretaris van Defensie genomen besluit liggen flinke inspanningen van de AFMP ten grondslag. Toen wij onlangs vernamen dat het afgelopen december aangekondigde herstel van de Internetvergoeding Buitenland voor RHV-ers slechts een eenmalige en tijdelijke optie betrof, drongen wij bij Defensie aan op een continuering van deze vergoeding dit jaar. Dit leverde dus een concreet succes op voor defensiemedewerkers die in het buitenland zelf hun internetaansluiting moeten regelen en bekostigen.

De Internetvergoeding Buitenland staat los van de andere vergoedingen voor internetkosten, zoals die zijn vastgelegd in de regeling thuiswerk- en internetvergoeding Defensie (RTID). Na een misverstand over het vorige avw-akkoord werd de specifieke optie medio 2022 beëindigd, maar nadat wij hiervoor aandacht vroegen bij Defensie werd eind vorig jaar de mogelijkheid hersteld voor RHV-ers om gebruik te maken van de internetvergoeding. Onlangs heeft deze mogelijkheid dankzij onze inspanningen dus een structureler karakter gekregen.
Om hiervoor in aanmerking te komen, moet je als RHV-er zelf zorgdragen voor bewijsvoering rond het door jou afgesloten internetabonnement. Het recente besluit van de staatssecretaris van Defensie hierover heeft geen betrekking op thuiswerkdagen, maar vloeit uit het onderscheid tussen rijkshuisvesters die zelfstandig een internetabonnement moeten afsluiten en andere RHV’ers die gebruik kunnen maken van internetvoorzieningen die aanwezig zijn op hun buitenlandse rijkshuisvesting. De Internetvergoeding Buitenland is bedoeld voor eerstgenoemde groep.

Meer over:
AVW