17 januari 2017

Loonstrook januari: Stijging pensioenpremie nekt koopkracht

Het kabinet wist het op Prinsjesdag nog mooi te brengen: de koopkracht zou in 2017 weer gaan stijgen. Dit geldt echter niet voor de defensiemedewerkers. Integendeel! De loonstroken van januari laten het duidelijk zien: de stijging van de pensioenpremie hakt in het netto inkomen, bij militairen nog meer door de eindloonregeling. De teleurstelling is groot, dit maakt de noodzaak voor een loonsverhoging duidelijk.

Zoals ieder jaar is er ook dit jaar weer het één en ander veranderd op de loonstrook van januari. De belastingtarieven zijn over het algemeen iets gunstiger, de premie voor de ziektekosten is met 0,05% verhoogd en de vakbondscontributie wordt wel gecompenseerd, maar er is nog geen overeenstemming of dit maandelijks of jaarlijks gaat gebeuren. Daarom ziet u nu op loonstrook wat de vakbondscontributie betreft een negatief effect. Dit wordt later nog recht gezet.

Al deze effecten vallen dit jaar echter in het niet bij de verhoging van de pensioenpremies. Zowel nagenoeg alle actieve defensiemedewerkers - zelfs de actieve defensiemedewerkers die nog rekenden op een verhoging door een extra periodiek - als post-actieve defensiemedewerkers die met UGM of wachtgeld zijn, gaan er netto op achteruit.

Stijging pensioenpremies
Afgelopen november 2016 berichtte de AFMP al over de stijging van de pensioenpremies. Kort gezegd was deze verhoging nodig, anders was uw pensioen fors verslechterd. Een van de redenen was het Loonakkoord uit 2015. Dit loonakkoord zorgde voor forse premiedalingen, was een enorme bezuinigingspost voor de overheid met als resultaat een verslechtering van de pensioenen. De AFMP was tegen, wist dat dit tot problemen zou leiden en dat de pensioenpremie uiteindelijk weer verhoogd moest worden. Tot onze grote spijt is deze voorspelling nu uitgekomen. Dit treft ook de defensiemedewerkers die met UGM of wachtgeld zijn omdat tijdens de UGM- en wachtgeldperiode voor minimaal de helft pensioenopbouw plaatsvindt.

Compensatie
De stijging van de pensioenpremie geldt uiteraard niet alleen voor de werknemers, maar ook voor de werkgever. Het wrange is dat het Kabinet de werkgever hiervoor compenseert, maar de werknemers laat wachten op de uitkomsten van de arbeidsvoorwaardenonderhandelingen. Dit traject loopt nog steeds. De onderhandelaars van de AFMP en de andere vakcentrales onderhandelen onder hoge druk en met grote inspanning om zo spoedig mogelijk tot een resultaat te komen. Zodra dit het geval is, zullen wij u daar direct van op de hoogte brengen. En uiteraard zullen wij onze leden raadplegen als er een onderhandelingsresultaat ligt. Onze leden hebben dan het laatste woord!

Heb je vragen?
Of wil je je ei kwijt? Schroom niet contact op te nemen met ons. Wij willen je zo goed mogelijk informeren. Bel met de afdeling Individuele Belangenbehartiging: 085 - 89 00 430.

Meer over:
C&R