17 mei 2023

Nieuw pensioenstelsel: de contracttypen

Defensie is gestart met een communicatietraject om je te informeren over het nieuwe pensioenstelsel. Ook de AFMP zal je de komende tijd regelmatig op de hoogte houden van de nog lange weg die te gaan is naar het nieuwe pensioenstelsel. Dit lastige onderwerp lijkt voor menigeen namelijk nog ver weg. Toch willen we benadrukken dat informatie hierover belangrijk is. Niet alleen voor mensen die al pensioen ontvangen of hier dichtbij zitten, maar ook voor jongere collega’s om later te kunnen rekenen op een goed pensioen. In dit artikel geven we uitleg over de solidaire premieregeling en de flexibele premieregeling, de twee typen pensioencontracten van het nieuwe pensioenstelsel.

Als defensiemedewerker spaar je samen met Defensie voor jouw pensioen, dat wordt opgebouwd bij het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP). De bestaande pensioenregeling is een uitkeringsovereenkomst. Dit is een regeling met een gezamenlijk pensioenvermogen, waarbij de deelnemers de winsten en verliezen delen.
Sociale partners maken daarbij afspraken over de hoogte van je pensioenuitkering. Het ABP rekent daarna uit hoeveel premie de werkgever en de werknemer moeten betalen om die uitkering aan je te kunnen betalen als je met pensioen gaat.
Het pensioenakkoord van 2019 gaat leiden tot een nieuw pensioenstelsel. Daarin is sprake van een eigen persoonlijk pensioenvermogen.

Persoonlijk pensioenvermogen

Bij het nieuwe pensioenstelsel maken de sociale partners afspraken over de hoogte van de pensioenpremie en niet meer over de hoogte van jouw pensioen. Samen met je werkgever betaal je deze premie voor jouw pensioen en bouw je persoonlijk pensioenvermogen op. Dit vermogen kan verder groeien door premie-inleg en beleggingsrendementen. Heb je de pensioengerechtigde leeftijd bereikt? Aan de hand van het door jou opgebouwde pensioenvermogen wordt dan bepaald hoe hoog jouw pensioenuitkering zal zijn.

Inleg pensioenpremie

Bij beide typen pensioencontract leg je samen met de werkgever een pensioenpremie in en bouw je een persoonlijk pensioenvermogen op. Dankzij dit vermogen heb je recht op een levenslange uitkering als je met pensioen gaat. De hoogte van deze uitkering is afhankelijk van diverse factoren, zoals de verwachte levensduur, de betaalde pensioenpremies en de behaalde beleggingsrendementen.

Grootste verschil
Het grootste verschil tussen de solidaire premieregeling en de flexibele premieregeling is de wijze waarop het beleggingsrendement wordt bepaald en de mate van risicodeling. Bij eerstgenoemde premieregeling worden alle persoonlijke pensioenvermogens gezamenlijk belegd via een collectief beleggingsbeleid en delen de deelnemers alle resultaten en de meeste risico’s. Bij de flexibele premieregeling kunnen deelnemers zelf beleggingskeuzes maken. De risico’s van deze keuzes moeten zij meestal zelf dragen.

Solidariteitsprincipe
De AFMP hecht er waarde aan dat het solidariteitsprincipe van de huidige ABP-pensioenregeling ook een belangrijk uitgangspunt blijft in de nieuwe pensioenregeling voor defensiemedewerkers. Daarom heeft de AFMP een sterke voorkeur voor de solidaire premieregeling. Op dit moment zijn we samen met Defensie bezig met de uitwerking van die nieuwe regeling. Hierover zijn zij we nog wel even in gesprek met elkaar. Zodra de regeling definitief is uitgewerkt, informeren we jullie zo snel mogelijk.
Tijdens onze achterbanraadpleging gaan wij natuurlijk ook het land in om de nieuwe regeling aan iedereen voor te leggen en uit te leggen.

Meer info

Wil je meer weten over het nieuwe pensioenstelsel? Ga dan naar www.onsnieuwepensioen.nl of naar deze infopagina van het ABP. Meer informatie over het nog te presenteren transitieplan, waarin de pensioenregels voor defensiemedewerkers zijn vastgelegd, vind je in ons vorige pensioenartikel. Via deze link vind je een filmpje van RTL nieuws, waarin op een aansprekende manier tekst en uitleg wordt gegeven over het nieuwe pensioenstelsel.