15 februari 2019

Onderhandelingstraject arbeidsvoorwaarden hervat

Na het SOD van 31 januari 2019 hebben defensie en de defensiebonden gemeld dat het arbeidsvoorwaarden overleg weer hervat zou worden. Op donderdag 7 februari 2019 heeft een eerste verkennend gesprek plaatsgevonden. De werkgever en de bonden hebben afgesproken dat de gesprekken over een nieuw pakket arbeidsvoorwaarden geleid gaan worden door een onafhankelijk voorzitter. De heer Han Noten is intussen bereid gevonden deze rol op zich te nemen. Sociale partners hopen dat er nu snel stappen vooruit gemaakt kunnen gaan worden.

Doordat het overleg en de gesprekken tussen de werkgever en de bonden maandenlang hebben stilgelegen dienen er eerst afspraken gemaakt te worden over hoe de onderhandelingen over de arbeidsvoorwaarden de komende tijd worden aangepakt. Daarnaast moest er ook gesproken worden over het hervatten van het reguliere overleg, want ook daar liggen veel belangrijke zaken te wachten op behandeling. Ook daar is vergadertijd voor nodig. Uiteraard wordt daarbij ook gesproken over een juiste prioritering want niet alles kan direct gerealiseerd worden.

Er is een aantal data afgesproken waarop de arbeidsvoorwaardenonderhandelingen zullen gaan plaatsvinden. De eerste bijeenkomsten zullen in het teken staan van het terugkijken op het afgewezen arbeidsvoorwaardenresultaat en datgene wat de werkgever en bonden tijdens hun gesprekken met de defensiemedewerkers aan wensen hebben meegekregen. Daarna wordt door sociale partners zoveel mogelijk een gezamenlijke agenda van te onderhandelen onderwerpen vastgesteld. Uiteraard blijft er altijd ruimte voor iedere bond, maar ook voor de werkgever, voor een aanvullende eigen inbreng. Alle partijen zijn het erover eens dat het lastig onderhandelen word als er op hoofdlijnen geen gedeeld beeld bestaat waar defensie met haar personeelsbeleid en arbeidsvoorwaardenpakket naartoe moet

In de gesprekken daarna zullen de onderhandelaars in ieder geval de onderwerpen die op de onderhandelagenda geplaatst zijn verder gaan uitwerken. Uiteraard hopen sociale partners dat het mogelijk zal zijn om snel tot een nieuw arbeidsvoorwaarden resultaat te komen. Maar de gewenste snelheid mag natuurlijk nooit ten koste gaan van de kwaliteit. Of dat gaat lukken, zal de komende tijd duidelijk worden.

Meer over:
CAO