5 oktober 2022

‘Onze leden zijn bij de AFMP de bron van alles’

Tijdens de Bondsvergadering van de AFMP op 17 juni jongstleden in Rhenen werd Cees Bosch verkozen tot nieuw hoofdbestuurslid. Nadat Cees van 2016 tot en met 2019 al algemeen hoofdbestuurslid van onze bond was, bekleedt hij sinds 15 september van dit jaar de functie van secretaris in het bestuur. In een interview vragen we hem welke meerwaarde hij met zijn jarenlange werkervaring denkt te kunnen bieden in het AFMP-bestuur en wat in zijn ogen onze belangrijkste prioriteiten moeten zijn.

Na je nieuwe uitverkiezing tot AFMP-bestuurder in juni, ben je vanaf 15 september aan de slag gegaan in het AFMP-bestuur. Welke meerwaarde denk je met jouw ervaring te kunnen bieden?
Mijn meerwaarde is dat ik een toegankelijke persoonlijkheid ben, die altijd eerlijk tegen iedereen zegt wat hij denkt of voelt. Mijn vader zei altijd ‘Je bent wat je zegt’ en naar dit credo heb ik altijd al gewerkt en geleefd. Als je mij iets vraagt of voorlegt, kun je altijd een open en eerlijk antwoord verwachten. Ik vind het belangrijk om nooit valse hoop bij mensen te wekken. Mijn achtergrond als HRM’er bij de Luchtmacht, Landmacht, DOSCO, DMO en onder meer mijn recente werkervaring bij het Diensten Centrum Organisatie & Formatie kan ik binnen de vereniging snel vertalen naar de rol van hoofdbestuurslid, die veel affiniteit met en betrokkenheid bij het werkveld van Defensie heeft.

Van 2016 tot en met 2019 was je al eens algemeen hoofdbestuurslid van de AFMP. Hoe kijk je terug op deze jaren in het bestuur?

Samen met Arjen Rozendal (vandaag de dag sectorhoofd Marine en Burgerpersoneel bij de AFMP, red.) was ik als hoofdbestuurslid destijds onder andere betrokken bij het opzetten van de sector burgerpersoneel. Het geluid van het burgerpersoneel bij Defensie was namelijk nog niet georganiseerd. Samen hebben we toen de sector burgerpersoneel opgezet. In die tijd leerde ik de AFMP echt kennen als een prettige vereniging met zeer betrokken medewerkers. 

Waarom besloot je je eerder dit jaar opnieuw verkiesbaar te stellen?
Ik wilde absoluut de kans niet voorbij laten gaan om me als betaald bestuurder opnieuw in te spannen voor onze vereniging en voor de belangen van onze leden. Het leuke aan bestuurswerk is namelijk dat ik dagelijks te maken heb met mensen en dat ieder mens verschillend is. Ik ben een echte people manager. Ik vind het belangrijk om iedereen – of het nou gaat om mijn collega-bestuursleden of om individuele leden – serieus te nemen in zijn of haar mening en op basis daarvan als bestuurslid sturing te geven aan onze vereniging en een bijdrage te leveren aan het beleid dat we voeren.

Wat beschouw je als je belangrijkste uitdagingen in het AFMP-bestuur?
Mijn toekomstige periode als AFMP-bestuurder beschouw ik als prikkelend, omdat na jaren van kaalslag van Defensie eindelijk weer de financiën aanwezig zijn om belangrijke transities te kunnen doorvoeren in de defensieorganisatie. In voorgaande jaren riep Defensie voortdurend dat ‘ het personeel op 1’ stond, maar werd geen geld beschikbaar gesteld om hieraan invulling te geven. Nu is dit geld er dus wel en dat zorgt ook voor een speciale en kansrijke situatie voor de AFMP. Juist nu moeten we als defensiebond volop aan de slag en kijken welke strategische toekomstige keuzes er moeten worden gemaakt in het belang van onze leden. Ik vind het verschrikkelijk leuk om in deze dynamische tijd de positief-kritische geluiden van leden vanaf de werkvloer in de diverse sectoren te verzamelen en aan de hand hiervan ons beleid vorm te geven. De collectieve en individuele belangenbehartiging van leden moet een belangrijk onderdeel van dit beleid zijn. Ook moeten we natuurlijk serieus invulling blijven geven aan onze inspanningen voor optimale arbeidsvoorwaarden voor alle collega’s bij Defensie. Ik denk dat wij als AFMP veel meer in huis hebben dan wij op dit moment laten zien en naar buiten toe communiceren. Deze verborgen talenten moeten we meer gaan faciliteren. De belangrijkste bron voor alle veranderingen zijn en blijven natuurlijk onze leden. Zij zijn bij de AFMP de bron van alles.      

Wat vind je van je collega-bestuursleden?
Ik kan heel goed met de andere bestuursleden, onder wie Pauline de Casparis en René Schilperoort, overweg. We zijn eerlijk en kritisch naar elkaar toe en dat biedt een stevig fundament om de bond goed te kunnen besturen. Bovendien verwachten we, na het vertrek van Ton van den Berg eerder dit jaar, binnen afzienbare tijd een ervaren nieuwe AFMP-voorzitter te kunnen presenteren.

Wat zijn volgens jou de belangrijkste redenen waarom militairen en burgermedewerkers bij Defensie lid zouden moeten worden van de AFMP?
In deze lastige tijd maken mensen, en dus ook defensiemedewerkers, logischerwijs zeer weloverwogen keuzes over waar zij hun geld aan besteden. Velen moeten letterlijk de keuze maken tussen het kopen van een zak aardappelen en het lidmaatschap van een vakbond. Desondanks is het juist nu belangrijk om lid te blijven of te worden van onze bond. Een AFMP-lidmaatschap biedt namelijk een optimale waarborging van jouw rechtspositie als je met problemen op het gebied van jouw werk en inkomen wordt geconfronteerd. Bij het maken van keuzes over hun bestedingen maken mensen veelvuldig gebruik van vergelijkingssites als Independer. Wat je niet kunt meten en dus niet op dat soort sites tegenkomt, is het gevoel dat je bij een specifiek product of in dit geval een vereniging hebt. Daarom is het belangrijk dat leden ook in de toekomst een goed gevoel hebben bij de AFMP. Dit kunnen we bereiken door dienstbaar te zijn voor en met elkaar.

Dit interview is gepubliceerd in de op 1 oktober 2022 verschenen uitgave van ons ledenmagazine OpLinie.

Meer over:
Vereniging