26 november 2019

Geef kind bij terugkomst ouder vrij

Geef kinderen van militairen op missie bij thuiskomst ouder een dag vrij! Dit was de belangrijkste boodschap in een open brief van de AFMP aan minister Slob van Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media en aan beide bewindslieden van Defensie. In de door de Algemene Onderwijsbond ondersteunde brief biedt de AFMP hiervoor een concrete oplossing.

Inmiddels heeft minister Slob erkend dat kids van militairen op missie een dag moeten vrij krijgen bij thuiskomst van hun papa of mama. "Nog beter was het geweest om de beleidsregel aan te passen en om hierover niet alleen een brief aan scholen te sturen", benadrukt AFMP-voorzitter Anne-Marie Snels. "Maar het begin is gemaakt."
De afgelopen weken was volop in de publiciteit dat er een vrije dag moet komen voor de kinderen van wie de ouder terugkomt van een missie. Dit ondersteunt de AFMP van harte, zo wordt benadrukt in de open brief. “Wij vinden dat het hoog tijd wordt om iets terug te doen voor alle militairen die op missie gaan, het ‘thuisfront’ en hun kinderen. Laten we nu eens goed gaan regelen dat kinderen een dag vrij krijgen als papa of mama bij thuiskomst feestelijk onthaald wordt.”

Eenvoudige oplossing
Volgens de AFMP is de oplossing hiervoor eenvoudig en kost deze niets. "Hiervoor is alleen maar een beleidsaanpassing nodig. Het enige wat minister Slob hoeft te doen is artikel 14 in de leerplichtwet van toepassing te verklaren. Hierin staat niets in over wat wel of niet onder gewichtige omstandigheden valt, dat bepaalt dus het hoofd van de school. Artikel 11 geeft wel gronden aan voor vrijstelling van geregeld schoolbezoek, maar niet zo specifiek. Het ministerie van OCW heeft in 2012 een beleidsregel gemaakt waarin dit nader is omschreven. Als u aan deze beleidsregel nu toevoegt dat hier een ouder op missie óók onder valt is het probleem opgelost beste minister Slob.”
Als de minister het zó regelt maakt dat het leven van iedereen een stuk makkelijker én rechtvaardiger, zo beargumenteert de AFMP in de brief. “Schoolleiders weten waar ze aan toe zijn, u maakt ‘onze militairen’ op missie, hun partners én de kinderen superblij en op die manier kunnen we iets voor hen terug doen.”

Bewindslieden Defensie
De open brief is ook bewust gericht aan staatssecretaris Visser en minister Bijleveld van Defensie, omdat de AFMP van beide bewindslieden verwacht dat zij minister Slob hierin van harte ondersteunen.