18 februari 2019

Oproep burgers met WAO: meld je bij de AFMP

Ben je (oud)burgermedewerker bij Defensie, heb je een WAO-uitkering en invaliditeitspensioen (IP) en is je arbeidsongeschiktheidspercentage na 30 juni 2007 tijdelijk of definitief omhoog gegaan? Meld je dan bij de AFMP want mogelijk heb je te weinig IP gekregen.

Onze collega-vakbond de Nederlandse Politiebond (NPB) heeft recent enkele principiële zaken met het ABP uitgevochten. Het gaat over aanpassingen van het IP na 30 juni 2007 wegens een (al dan niet tijdelijke) verhoging van het WAO-percentage. De Commissie van Beroep van het ABP heeft de NPB volledig in het gelijk gesteld en bepaald dat er in een aantal gevallen een herberekening en nabetaling van het IP moet plaatsvinden. Aangezien burgermedewerkers bij Defensie onder dezelfde pensioenregeling vallen als politiemedewerkers kan dit ook voor jou gelden.

Het gaat hier om een technisch en ingewikkeld vraagstuk. Daarom controleert de AFMP graag of dit voor jou ook aan de orde is. Voor een goede beoordeling is het nodig om ons de volgende stukken toe te sturen:

  • Het besluit (soms zijn het er meer) van het UWV waarbij je arbeidsongeschiktheidspercentage (voor de WAO) na 30 juni 2007 is verhoogd;
  • brieven van het ABP over je IP van na 30 juni 2007;
  • eventueel: een besluit van de werkgever om je na 30 juni 2007 geheel of gedeeltelijk wegens ziekte te ontslaan of te herplaatsen in een andere functie.

Let op: een tijdelijke wijziging van het WAO-percentage door een maandelijkse fluctuatie in inkomen valt hier niet onder. Het moet echt gaan om een (al dan niet tijdelijke) verhoging van je WAO-percentage na 30 juni 2007. Hoor je bij de doelgroep, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op via info@afmp.nl.

Om misverstanden te voorkomen: militairen vallen onder een heel ander IP-regiem waar deze uitspraak geen invloed op heeft. Voor militairen hoeft dus geen herberekening en nabetaling gedaan te worden.

Meer over:
BVJ