12 februari 2014

Oproepdagen Maximale overschrijding

In de regelgeving is aangegeven dat 90 dagen het maximale aantal is dat een reservist mag worden opgeroepen in werkelijk dienst. Er zijn echter specifieke situaties waarbij dit aantal mag worden overschreden. Denk daarbij aan langdurige uitzending en Backfill.

In een aanwijzing van de CLAS zijn de uitgangspunten, richtlijnen en het proces beschreven dat kan leiden tot het overschrijden van het toegestane maximum aantal opkomstdagen voor reservisten.

Deze aanwijzing stellen wij z.s.m. beschibaar als download. Heeft u hier een vraag over, stuur dan een e-mail naar de afdeling Communicatie

 oproepdaen_reservisten.pdf