17 juni 2024

Procedure over duurzaamheidsbudget reservisten van start

Namens een grote groep bij de AFMP aangesloten reservisten dienden wij afgelopen week een rekest tot het maken van aanspraak op het duurzaamheidsbudget van 1.000 euro in. Zij zijn uitgezonderd van dit budget, terwijl dit wel beschikbaar is voor alle andere defensiemedewerkers. Deze ongelijke behandeling vinden wij niet gerechtvaardigd. Vanuit de hoop dat Defensie alsnog overstag gaat, dienden wij daarom een rekest in. Komt Defensie ons niet tegemoet? Dan tekenen wij bezwaar en zo nodig beroep en hoger beroep aan.

Wil jij je als reservist aansluiten bij de door ons gestarte procedure over het duurzaamheidsbudget en ben je lid van onze vereniging? Stuur dan een e-mail naar onze afdeling individuele belangenbehartiging. Dan zorgen wij ervoor dat jouw naam alsnog wordt toegevoegd aan de lijst van reservisten die zich inmiddels achter de procedure schaarden.