16 oktober 2014

PvdA en VVD blokkeren tolkenregeling: AFMP teleurgesteld

Nederland zal geen asielregeling invoeren voor buitenlanders die in eigen land voor hun leven moeten vrezen doordat ze zich tijdens een missie van het Nederlandse leger aldaar hebben laten inhuren als tolk. Dat was op dinsdag 14 oktober al duidelijk geworden tijdens een debat in de Tweede Kamer. Op donderdag 16 oktober werd gestemd over een motie waarin D66 de regering opriep een collectieve tolkenregeling in te voeren. De PvdA en de VVD lagen opnieuw dwars en de motie werd verworpen.

De oppositiepartijen D66, GroenLinks en SP drongen tijdens het debat in de Tweede Kamer aan op een collectieve regeling. Die was volgens hen nodig om te voorkomen dat tolken die door hun werk voor Defensie in eigen land hun leven niet zeker zijn tussen wal en schip raken. Maar de coalitiepartners VVD en PvdA bleken daar niets voor te voelen. Zij willen dat iedere zaak apart wordt bekeken en hebben geen behoefte aan een regeling zoals veel andere EU-landen die wel kennen.

Ahmadzai
Aanleiding voor het debat op dinsdagavond 14 oktober was de zaak van de Afghaanse tolk Ahmed Ahmadzai, die in Uruzgan voor de Nederlandse missie werkte. Na de moord op zijn broer vluchtte hij naar Europa en vroeg hij asiel aan in Noorwegen. Dat werd afgewezen, waarna hij naar Nederland kwam. Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Fred Teeven (VVD) wilde Ahmadzai eerst terugsturen naar Noorwegen, omdat asielzoekers binnen Europa niet in twee landen asiel kunnen aanvragen.

Uitzondering op de regel
Die beslissing leidde tot zowel felle kritiek uit de Kamer als een maatschappelijke discussie. Daaraan leverde ook de AFMP een bijdrage door het schrijven van een brandbrief aan Teeven en aan minister van Defensie Jeanine Hennis. De staatssecretaris heeft intussen laten weten dat de tolk niet terug naar Noorwegen hoeft. Teeven besloot alsnog gebruik te maken van zijn bevoegdheid om bepaalde gevallen tot uitzonderingen te benoemen. De zaak van Ahmadzai is vervolgens inhoudelijk in behandeling genomen door de IND.

Bescherming medewerkers
De teleurstelling na het debat en de stemming in de Tweede Kamer blijft. Want uiteindelijk gaat het erom dat medewerkers die door het ministerie van Defensie of van Buitenlandse Zaken worden ingehuurd een veilige werkomgeving kan worden geboden. Je mag van de Staat verwachten dat ze haar eigen werknemers zoveel mogelijk beschermt. Volgens Teeven is daar geen algemeen tolkenbeleid voor nodig; in zijn ogen biedt het vreemdelingenbeleid voldoende soelaas. Daarvan afwijken kan nodig zijn, maar alleen in zeer uitzonderlijke individuele gevallen. Een opvatting waarin hij gesteund wordt door minister Hennis en de PvdA.

Kater
AFMP-voorzitter Anne-Marie Snels reageerde op twitter als volgt: ‘Geen druppel alcohol op, wel een kater naar aanleiding van het tolkendebat. Alle lof voor D66, SP en GroenLinks: zij hebben alles in het werk gesteld om te komen tot een collectieve regeling met een individuele toets. Duidelijk is dat de VVD-bewindslieden en de PvdA geen tolkenregeling willen!’

Sterker nog, de PvdA wilde er in eerste instantie al niet eens een debat over. Hennis en Teeven hebben wel toegezegd dat het huidige beleid zorgvuldig zal worden getoetst aan de hand van ervaringen. Snels: ‘Allemaal leuk en aardig, maar van dat soort onderzoeken heb ik intussen mijn buik vol.’ Dat betekent overigens niet dat de AFMP zal stoppen met het zoeken van oplossingen om op termijn de beoogde fatsoenlijke regeling alsnog mogelijk te maken.

Meer over:
BVJ