24 juli 2017

Q&A: pensioen aanpassingen pensioenregeling ABP

De pensioenregeling voor burgerambtenaren bij Defensie gaat veranderen. De gezamenlijke ambtenarenbonden hebben met de gezamenlijke overheidswerkgevers onderhandeld over het aanpassen van de pensioenregeling vanaf 1 januari 2018. Die onderhandelingen hebben een voorlopig akkoord opgeleverd, waarover de afzonderlijke ambtenarenbonden tot 1 augustus hun mening kunnen geven.

De pensioenrekenleeftijd gaat omhoog naar 68 jaar. Kan ik nu pas met 68 met pensioen?
Nee: het keuzepensioen blijft bestaan. Net zoals nu, kun je ook na 1 januari 2018 er nog steeds voor kiezen om op je 67e (of eerder) je pensioen in te laten gaan.

Heeft de verhoging naar 68 jaar dan helemaal geen gevolgen?
Jawel. Door de ophoging bouw je vanaf 2018 per jaar minder pensioen op omdat er wordt gerekend alsof je met 68 jaar met pensioen zou gaan. Mensen die dicht bij hun pensioen zitten merken hier het minste van. Het pensioen dat zij al hadden opgebouwd tot en met 2017 behoudt namelijk de waarde die gebaseerd was op 67 jaar.

Heeft de AFMP ingestemd met de verhoging van de pensioenleeftijd naar 68 jaar?
Nee. We zijn helemaal niet blij met die verhoging, maar er viel ook helemaal niets in te stemmen. De wettelijke koppeling van de startleeftijd van de (aanvullende) pensioenen aan de levensverwachting is namelijk door een meerderheid in de Tweede en Eerste Kamer goedgekeurd.

Minder pensioen, wat gebeurt er dan met de pensioenpremie?
Door de verhoging naar 68 jaar zou er minder pensioenpremie nodig zijn. Van die premie betalen werkgevers 70% en werknemers 30%. De werkgevers hadden die besparing graag in hun zak gestoken. Met dit akkoord willen de ambtenarenbonden de vrijval terug in het pensioen stoppen. Onder andere door verhoging van het nabestaandenpensioen en het wezenpensioen.

Hoe zit het met de compensatie Anw?
De Anw-compensatie is een compensatie die achtergebleven partners (jonger dan AOW-leeftijd) nu vaak nog ontvangen naast het nabestaandenpensioen. Op basis van dit akkoord wordt deze compensatie vanaf 1 januari 2018 afgeschaft voor nieuwe gevallen. Bij veel collega’s wordt dit verlies goedgemaakt door het hogere nabestaandenpensioen. Dat geldt echter niet voor iedereen: vooral potentiële nabestaanden die nu tussen 42 en 60 jaar oud zijn lopen kans op financieel nadeel.

Is de AFMP daar blij mee?
Nee, absoluut niet. De afschaffing van de Anw-compensatie is voor ons het grootste pijnpunt in dit onderhandelaarsakkoord. Door de ophoging van het nabestaandenpensioen is er helaas geen fiscale ruimte meer om de ANW-compensatie te kunnen handhaven. De afweging die we nu dus moeten maken is of de collectieve verbetering van onder andere het nabestaandenpensioen, opweegt tegen het risico op individueel financieel nadeel voor een groep potentiële nabestaanden.

Meer weten? Lees dan dit artikel over de aanpassing van de ABP-pensioenregeling.

Meer over:
Pensioen
ABP