29 mei 2017

Rechter: AOW-gat voor militairen voldoende gecompenseerd

De Centrale Raad van Beroep heeft vandaag uitgesproken dat de compensatie voor militairen met een AOW-gat toereikend is. Defensie had in de loop van de procedure duidelijk gemaakt dat militairen vanaf hun 65e tot aan de AOW-leeftijd minimaal 90% ontvangen van de aanspraak die ze normaal gesproken hadden gehad.

De Raad is van oordeel dat deze garantie geen excessieve inbreuk maakt op de gerechtvaardigde verwachtingen van militairen. Voor het door laten lopen van de UGM-uitkering tot aan de AOW-leeftijd ziet de Raad geen aanleiding, omdat militairen er daardoor netto aanzienlijk op vooruit zouden gaan ten opzichte van de vroegere situatie. Ook voor het door de bonden gestelde onderscheid op grond van burgerlijke staat – gehuwden en samenwonenden worden anders behandeld dan alleenstaanden - loopt de Raad jammer genoeg niet warm.

Teleurgesteld en blij
De Centrale Raad van Beroep is de hoogste rechter op het gebied van militaire zaken. Er kan dus geen hoger beroep meer tegen de uitspraak worden aangetekend. Anne-Marie Snels, voorzitter AFMP: “De AFMP en de MARVER zijn natuurlijk teleurgesteld dat het niet is gelukt het laatste stuk van het AOW-gat te dichten, maar we zijn blij dat er in elk geval een financiële voorziening moet worden getroffen die veel gunstiger is dan de eerdere Voorlopige voorziening. Samen met de militairen actie voeren heeft dus wel degelijk succes gehad.”

Arbeidvoorwaardengeld
Over de wijze waarop de Minister meent tot de 90% aanvulling te moeten komen is het laatste woord wat ons betreft nog niet gezegd. Minister Hennis heeft in de Tweede Kamer aangekondigd hiervoor arbeidsvoorwaardengelden te gaan gebruiken. Dat kan ze wat ons betreft niet eenzijdig doen.

Lobby Tweede Kamer
Onze lobby richting Tweede Kamer zal ook doorgaan, buiten de VVD en de PvdA gaven alle politieke partijen immers aan voor een 100 % oplossing van het AOW-gat te zijn.
De komende tijd zullen de AFMP en de MARVER de uitspraak goed bestuderen en de betrokken leden via nieuwsbrieven informeren over de concrete gevolgen voor hun inkomenspositie.

Lees hier de uitspraak