22 februari 2023

Reservisten hebben recht op opbouw van vakantie

Op grond van het AMAR bouwen militairen pas vakantie op als er in een kalenderjaar op tenminste 85 dagen is gewerkt. Dit is vooral nadelig voor reservisten. In een door de AFMP aangespannen procedure heeft de rechtbank Den Haag nu bepaald dat de betreffende bepalingen in strijd zijn met het recht van de Europese Unie. Reservisten moeten dus net zoveel vakantie opbouwen als militairen die zijn aangesteld bij het beroepspersoneel.

De uitspraak van de rechtbank is nog niet definitief - Defensie kan hoger beroep aantekenen - maar wel een belangrijke stap in de goede richting. De AFMP heeft verschillende bezwarenprocedures lopen voor leden en reservisten die hebben verzocht om vakantie te kunnen opbouwen.
Wil je ook een rekest indienen en ben je lid van de AFMP? Stuur dan een e-mail naar onze afdeling individuele belangenbehartiging, zodat wij je juridisch kunnen ondersteunen. Wees gewaarschuwd: het is niet zeker of het mogelijk is vakantieopbouw met terugwerkende kracht te claimen. Dien in elk geval zo snel mogelijk een rekest in als je vakantie wilt opbouwen.

Meer over:
Reservist