28 april 2020

‘Reünievergoeding moet waardering uitdrukken’

Maak de bekostiging van de vergoeding voor veteranen van wie hun partner of relatie hen wil vergezellen naar een reünie bespreekbaar in het kabinet. Dring er op aan om dit te bekostigen vanuit de algemene middelen. Dit is de belangrijkste boodschap in een brief die namens de centrales ACOP (AFMP, MARVER en FNV Overheid), CMHF en AC is verstuurd aan het CAOP.

Omdat de drie centrales veel belang hechten aan de vergoeding, zijn zij bereid om deze vergoeding en de hoogte hiervan vooruitlopend op het kabinetsbesluit te formaliseren tijdens de komende arbeidsvoorwaardenonderhandelingen. In de brief wijzen de ACOP, de CMHF en het AC erop op dat de vergoeding die veteranen op dit moment ontvangen voor het bijwonen van een reünie niet de waardering en erkenning uitdrukt die zij van Defensie en de samenleving verwachten.

RFF
Deze vergoeding vloeit voort uit de Regeling Reüniefaciliteiten Veteranen, oorlogs- en dienstslachtoffers en Postactieven 2017, kortweg RFF. "De veteraan begrijpt dit niet en is teleurgesteld in het feit dat zij geen vergoeding krijgt als hun partner of een relatie hen vergezelt naar een reünie,” zo beargumenteren de centrales in de brief. “Dit omdat de partner voor, tijdens en na de missie een zeer belangrijke rol vervult naar de militair die op missie is en in afwezigheid van de veteraan zorgt voor het gezin. Het thuisfront wordt niet voor niets tijdens een missie zeer betrokken gehouden en een belangrijke taak toebedeeld. Immers, als het thuis goed gaat hoeft de militair in het missiegebied zich hierover geen zorgen te maken. Als de missie voorbij is en de militair komt terug naar Nederland, dan is de missie voor de partner en het thuisfront vaak nog niet voorbij. Zij spelen ook een belangrijke rol als het gaat om het weer ‘resocialiseren’ in de samenleving.”

20 euro

Volgens de ACOP, de CMHF en het AC moet de partner of relatie niet alleen de lasten van een missie dragen, maar, indien wenselijk, ook de lusten. “Wij menen daarom dat ook de partner of relatie de waardering en de erkenning moet krijgen voor hetgeen hij of zij heeft gedaan voor de militair en Defensie als deze op missie is of is geweest.”
De belangrijke rol die de partner of relatie van een veteraan voor, tijdens en na een missie speelt, moet meer tot uitdrukking komen in de reüniefaciliteiten, zo vinden zij. “Als bij reünies partners welkom zijn, dan zijn wij van mening dat zij net als de veteraan een bijdrage in de kosten moeten ontvangen.”
Om deze waardering uit te drukken, doen de centrales in de brief het voorstel om zowel de veteraan als de partner met 20 euro tegemoet te komen in de kosten van een veteranenreünie.

Meer over:
Veteranen