12 februari 2014

Risico's nachtdienst voor o.a. de gezondheid

Er zijn diverse risico's verbonden aan het stelselmatig draaien van nachtdiensten. De gezondheid staat op het spel en de kans op een ongeval wordt er ook groter op.

Meer over:
GVW