4 juni 2018

RIVM-onderzoek chroom-6: Defensie schond zorgplicht

De vakbonden zijn geschrokken van de resultaten van het RIVM-onderzoek naar chroom-6 op de POMS locaties. De conclusie van het RIVM is hard: Defensie heeft haar zorgplicht geschonden. Blootstelling aan chroom-6 kan leiden tot verschillende ernstige aandoeningen. Het preventie- en zorgbeleid van Defensie voldeed, zeker in de eerste jaren, niet aan de daarvoor geldende regels.

Het RIVM-onderzoek liegt er dus niet om. Het RIVM toont duidelijk aan dat het aannemelijk is dat (oud)medewerkers in bepaalde functies een ernstige ziekte gekregen kunnen hebben door het werken met chroom-6 bij Defensie.

Onze aandacht gaat allereerst uit naar de zieke (oud)medewerkers en de mensen die hun dierbare levenspartner, familielid of vriend moeten missen. Zij ondergaan veel leed en verdriet. Om te voorkomen dat ze naast dat leed en verdriet ook nog eens een ingewikkeld aansprakelijkheidstraject moeten starten om een schadevergoeding te krijgen, hebben vakbonden met Defensie een collectieve uitkeringsregeling afgesproken.

Collectieve uitkeringsregeling
Iedereen die een aantoonbare aandoening heeft waarvan het aannemelijk is dat die veroorzaakt kan zijn door het werken met chroom-6, kan een beroep doen op deze regeling. Je moet dan wel aan een aantal criteria voldoen. Afhankelijk van de aard van je werkzaamheden, de duur van de blootstelling en de aandoening krijg je een immateriële uitkering tussen de 5000 en 40.000 euro. Bij meerdere ziektes wordt dat bedrag hoger. Daarnaast krijg je een vaste materiële uitkering van 3850 euro voor kosten zoals ziektekosten.

Ook nabestaanden kunnen een beroep doen op de regeling. Wanneer de (oud)medewerker bij leven geen aanvraag heeft ingediend, kan de nabestaande niet in aanmerking komen voor de materiële of immateriële uitkering. In dat geval is er een aparte uitkering van 3850 euro.

Wij denken hiermee een fatsoenlijke regeling te hebben afgesproken. Heb je meer aantoonbare schade dan de hoogte van de uitkering uit de regeling, dan kun je alsnog een schadeclaim indienen bij Defensie.

Als vakbonden kunnen wij je helpen met de aanvraag voor de collectieve regeling en waar nodig ook bij het indienen van een claim. Vooral bij het laatste is het verstandig je te laten bijstaan, omdat een claimprocedure erg ingewikkeld kan zijn. Bij een claimprocedure wordt de claim namelijk individueel en inhoudelijk beoordeeld.

Waarop is de collectieve uitkeringsregeling gebaseerd?
Wij hebben de informatie uit het RIVM rapport gebruikt bij het maken van de regeling. Het RIVM-onderzoek is begeleid door een Paritaire Commissie, waarin ook de bonden zitten. Ook zijn wij betrokken geweest bij de samenstelling van de onafhankelijke klankbordgroep, die het onderzoek heeft getoetst op wetenschappelijke kwaliteit. Dit alles geeft ons voldoende vertrouwen in zowel het onderzoek als de onderzoeksresultaten om deze te gebruiken voor de regeling.

Het RIVM-onderzoek is nog niet afgerond. Het onderzoek naar chroom-6 wordt vervolgd op andere Defensielocaties. Ook doet het RIVM nog onderzoek naar CARC op de POMS-locaties. Wij hopen dat met de huidige en toekomstige onderzoeksresultaten alle betrokkenen, maar met name de (oud)medewerkers die ziek zijn en nabestaanden, duidelijke antwoorden krijgen op al hun vragen en zorgen.

Via onderstaande link kun je alle informatie terugvinden, zoals veelgestelde vragen over de regeling, het onderzoeksrapport van het RIVM en de aanbevelingen van de Paritaire Commissie: www.informatiepuntchroom6.nl/onderzoek.

Klik hier voor de veelgestelde vragen over de regeling.

Klik hier voor de regeling.