24 april 2019

Schreeuw om openheid!

De Staatssecretaris van Defensie heeft tijdens de vergadering van het Sectoroverleg Defensie van 23 april jongstleden geweigerd om de bonden antwoord te geven op twee heel belangrijke vragen, nl.: 1) Maak duidelijk welke (eerste) inzet defensie op 16 april 2019 gedaan heeft om op die dag tot een arbeidsvoorwaardenresultaat te komen; 2) Maak concreet wat de door Defensie herhaaldelijk gedane toezegging inhoudt dat er daarbovenop extra ruimte is.

Wij zijn van mening dat Defensie ons als vertegenwoordigers van het defensiepersoneel daar gewoon antwoord op had moeten geven.

De afgelopen tijd is er veel te doen geweest over de openheid van het proces. Wij wilden en willen daaraan tegemoet komen, maar Defensie blokkeert dat door ons te houden aan de afspraak dat wij alleen naar buiten kunnen treden als alle partijen het daarmee eens zijn. Wij staan voor gemaakte afspraken. Ook al kost dat, zoals nu, veel moeite.

De opstelling van Defensie is veelzeggend over zowel het initiƫle bod, de zogenaamde extra ruimte en de door haar met de mond beleden openheid.

De overtreffende trap is echter dat Defensie weigert om haar medewerkers desgevraagd duidelijkheid te geven op de vraag wat zij voor hen over heeft. Hoe de leus 'defensiepersoneel op 1' tot uitdrukking komt in de arbeidsvoorwaardeninzet van Defensie. Defensie heeft met haar medewerkers geen afspraak en wij hebben geen bezwaar tegen openheid.

Wij roepen dan ook iedereen op om via Twitter, Facebook, aanvraag- of verzoekenformulier, etc. Defensie te vragen om duidelijkheid te geven en de reactie of het ontbreken daarvan te communiceren.

Defensie kiest blijkbaar voor: doen alsof het allemaal goedkomt. Laat op een nette manier merken dat u niets heeft gezien of gehoord dat u het gevoel geeft, dat dit ook kunt geloven. Het is echter nog niet te laat.

U kunt een conceptverzoek/rekest downloaden op www.actiebijdefensie.nl