20 mei 2022

SOD gepland op 31 mei

De arbeidsvoorwaardengesprekken tussen bonden en Defensie zijn nog in volle gang. Onderhandelaars hebben afgesproken om op 31 mei een formeel Sectoroverleg Defensie (SOD) te plannen waarin de bonden en de staatssecretaris van Defensie aan tafel zitten.

De komende weken tot aan het SOD op 31 mei zoeken bonden en defensie samen naar een uitvoerbare invulling voor de resterende onderhandelingspunten. Partijen zullen je zo spoedig mogelijk na afronding van het SOD informeren over de uitkomst. 

De agenda van het komende SOD kun je vinden via deze link

Meer over:
AVW