29 juni 2018

Start onderhandelingen arbeidsvoorwaardenakkoord Defensiepersoneel

Defensie en de bonden zijn op 7 juni gestart met de besprekingen voor een nieuw arbeidsvoorwaardenakkoord. Het huidige akkoord loopt af op 1 oktober 2018.

Er liggen veel onderwerpen op tafel, zoals loonontwikkeling, de verbetering en vereenvoudiging van toelagen en een nieuwe Defensiespecifieke pensioenregeling voor militairen. Defensie en de bonden willen een resultaat bereiken dat eraan bijdraagt dat Defensie een aantrekkelijke werkgever kan zijn, waar mensen graag willen komen werken en graag willen blijven werken.

Defensie en de Bonden wilden de gesprekken aan de arbeidsvoorwaardentafel graag vòòr 1 juli afronden. Hoewel dat niet haalbaar gebleken is, staat de ambitie van Defensie en de Bonden om vòòr 1 oktober 2018 een arbeidsvoorwaardenakkoord te sluiten onverkort.

Zodra er meer nieuws is over de arbeidsvoorwaardenbesprekingen zult u hiervan op de hoogte worden gebracht.

Meer over:
CAO