17 april 2018

Strijd mee voor kwaliteit, zekerheid en inkomen op 1 mei

Op dinsdag 1 mei, de dag van de arbeid, houdt de FNV in Den Haag een grote demonstratie voor een verstandiger pensioenbeleid en betere salarissen in de publieke sector. Loop mee en maak een vuist die de politiek niet kan negeren.

Het kabinet Rutte III is van plan ons pensioenstelsel hervormen, desnoods zonder rekening te houden met het advies van de sociale partners (werkgevers en werknemers). De FNV vreest dat deze eigenzinnige dadendrang gaat leiden tot verslechteringen. Hoog tijd om de politiek duidelijk te maken dat wij zelf de regie willen houden over ons collectieve pensioenstelsel.

Koopkracht pensioenen
Om waardevast te blijven moeten de pensioenen worden verhoogd als ze door inflatie aan koopkracht hebben ingeboet. Deze zogenaamde indexatie heeft al tien jaar niet plaatsgevonden, omdat de pensioenfondsen zich op dat punt moeten houden aan te starre (wettelijke) rekenregels. Werkenden en gepensioneerden lopen hierdoor pensioenopbouw mis.

Geen verdere verhoging AOW-leeftijd
Het moet weer mogelijk worden dat de sociale partners in CAO’s voor zware beroepen (zoals de politie) verantwoorde afspraken maken over vroegpensioenvoorzieningen. Dat soort uitstroomregelingen is onbetaalbaar als de AOW-gerechtigde leeftijd blijft opschuiven richting de zeventig jaar.

Loonstijgingen
De lonen moeten omhoog in de publieke sectoren. De agent op straat, de juf op school, maar ook de militairen en iedereen die bij het Rijk werkt moet merken dat het economisch beter gaat in Nederland. De overheid heeft als werkgever een voorbeeldrol, maar in de praktijk houdt ze de hand op de knip als het gaat om de beloning van haar eigen medewerkers.

Kom op 1 mei naar Den Haag en strijd mee voor kwaliteit, zekerheid en inkomen. Laten we die dag een stevig signaal afgeven, ook voor een goede nieuwe CAO! Ga naar www.fnv.nl/1mei en geef je op.