13 januari 2021

Stuklopen cao-overleg Defensie - Wij gaan je informeren!

Op de websites van de bonden heb je kunnen lezen dat de cao-onderhandelingen bij Defensie net voor kerst wederom zijn stukgelopen. De kloof tussen wat Defensie aan arbeidsvoorwaardenruimte biedt en wat de bonden vragen is groot en bleek helaas niet te overbruggen. Ondanks dat Defensie door corona tot de vitale sectoren behoort, biedt noch de werkgever noch dit kabinet voldoende financiële ruimte om een fatsoenlijke cao af te sluiten.

We informeerden alle vakbondsleden hierover al op 24 december via onze websites.

We organiseren een Webinar
Normaal gesproken gaan we de kazernes in om jou en je collega’s te informeren. Door corona is dat helaas niet mogelijk. Daarom hebben de gezamenlijke bonden besloten over enkele weken voor alle vakbondsleden een Webinar te organiseren en jullie op die wijze te informeren. Daarna gaan we de niet-leden van informatie voorzien.

Het Webinar voor de leden vindt plaats op:

2 februari van 14.00-15.30 uur


Opgeven voor het Webinar is mogelijk via de ledenapp van de AFMP (heb je app nog niet, download hem dan hier) of via de aanmeldlink in de nieuwsbrief.

Heb je vragen?
Tijdens de aanmelding kan je eventueel in het onderste vak notitie jouw vraag stellen.
We hopen dat we op jouw steun en betrokkenheid kunnen rekenen.

Namens de gezamenlijke vakbonden,

Anne-Marie Snels

Meer over:
CAO