18 juli 2019

Verplichte terugbetaling ABP-deelnemers stopgezet

Op verzoek van onder meer de FNV-ACOP-fractie in het verantwoordingorgaan van het fonds is de terugbetalingsverplichting stopgezet voor 555 deelnemers aan het ABP. Deze deelnemers ontvingen in de periode van 2013 tot 2019 teveel aan pensioen.

Oorzaak was dat het ABP onjuiste gegevens ontving van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Het al door de deelnemers betaalde bedrag stort het ABP in augustus terug. In juni schortte het ABP de maandelijkse terugbetalingen voor de deelnemers op. Ondertussen houdt het pensioenfonds naar eigen zeggen het beleid herzieningen en terugbetalingen tegen het licht. Vooruitlopend hierop is nu, mede na een coulantieverzoek van de FNV-ACOP-fractie in het verantwoordingsorgaan van het fonds, de terugbetalingsverplichting geschrapt. Alle 555 betrokken deelnemers worden tot 13 augustus hierover persoonlijk geïnformeerd.

Meer over:
Pensioen
ABP