31 maart 2021

Ton van den Berg benoemd tot nieuwe AFMP-voorzitter

Met algemene stemmen is Ton van den Berg tijdens de 43e (Buitengewone) Bondsvergadering van de AFMP vandaag benoemd tot nieuwe AFMP-voorzitter. Hij is de opvolger van Anne-Marie Snels, die op 1 april officieel met pensioen gaat. Tijdens de, via MS Teams plaatsvindende, vergadering konden de afgevaardigden namens de diverse sectoren via een stemcode aangeven of zij instemden met de voordracht van Ton. Met 43 stemmen was zijn benoeming unaniem. Symbolisch kreeg hij digitaal de voorzittershamer uit handen van Anne-Marie.

“Mijn benoeming is een verschrikkelijk bijzonder moment,” zo zei Ton van den Berg, vlak nadat John Knottenbelt als voorzitter van het ingestelde stembureau zijn unanieme benoeming bekend had gemaakt. “Ik ben er stil van dat ik met algemene stemmen ben gekozen. Stil zijn als AFMP-voorzitter is echter niet goed, zeker niet in actietijd. Ik ga nu keihard aan het werk voor het defensiepersoneel én voor onze vereniging.”
Ton is geen onbekende binnen de AFMP. Zo was hij betrokken bij AFMP Jong en actief als kaderlid binnen de sector Landmacht. Sinds oktober 2019 maakt hij deel uit van het algemeen bestuur van de AFMP. In zijn laatste functie binnen Defensie was hij commandant van de CBRN Respons Eenheid in Vught.

Tolkenplan
Anne-Marie hield aan het slot van de vergadering, waarin zij na bijna acht jaar voorzitterschap afscheid nam van de AFMP, een korte toespraak. “Het voelt een beetje alsof ik blijf, vooral vanwege mijn tolkenplan waarmee ik me tijdens mijn pensioen ga bezighouden,” zo zei zij. “Hiervoor kom ik nog terug bij jullie op de lijn. Zo blijf ik verbonden met Defensie en vooral dus met de Afghaanse tolken.”
In een afscheidsinterview in de komende editie van OpLinie die zaterdag verschijnt, gaat Anne-Marie uitgebreid in op haar vertrek bij de vereniging. “Eerlijk gezegd geef ik niet zoveel om afscheid nemen en zit ik ook niet te wachten op een grootse afscheidsreceptie of een lintje van de koning,” zegt zij in dit interview. “Dat kan trouwens ook niet in deze tijd. Door de jaren heen heb ik geleerd dat zaken in het vakbondswerk nooit echt afgerond zijn en ik zal me er dan ook bij moeten neerleggen dat ik defensieonderwerpen of belangrijke dossiers waarvoor ik me heb ingespannen straks moet loslaten en overdragen. Wel denk ik dat mijn afscheid op een goed moment plaatsvindt, met straks een nieuw kabinet, een nieuwe Tweede Kamer en nieuwe bewindslieden op het ministerie van Defensie. Ik denk dat het goed is dat mijn opvolger Ton van den Berg zich in dit nieuwe politieke speelveld gaat begeven.”

Meer over:
Vereniging