22 september 2014

Update: AFMP-brandbrief over uitzetting tolk Ahmadzai

Staatssecretaris Teeven is terugkomen op zijn besluit om de asielaanvraag van de Afghaanse tolk Abdhul Ghafor Ahmadzai niet inhoudelijk te behandelen. Hij schrijf in een brief aan de Tweede Kamer dat hij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) daar op 26 september opdracht toe heeft gegeven. Hij heeft dit besloten na druk uit verschillende kanten waaronder ook de brandbrief die de AFMP en de VBM hebben gestuurd aan het parlement die opriep om Teeven een andere koers te laten varen.

Abdul Ghafor Ahmadzai (31) werkte in 2009 voor de Nederlandse troepen in Afghanistan in de provincie Uruzgan. Tegen alle richtlijnen van Defensie in verscheen hij duidelijk in beeld in een BBC-documentaire over de ‘Dutch approach’. Nadat zijn broer voor hem werd aangezien en door de Taliban werd vermoord, moest hij vluchten. Begin 2014 kwam hij via Noorwegen aan in Nederland.

Afwijzing op formele gronden
Tot zijn ontsteltenis werd zijn asielaanvraag in augustus 2014 afgewezen. Dat gebeurde zonder een inhoudelijke behandeling, dus louter op formele gronden. Staatssecretaris Teeven voerde aan dat Ghafor Ahmadzai op basis van het Verdrag van Dublin alleen asiel kon aanvragen in Noorwegen, het eerste Europese land dat hij had bezocht. Teeven kan daar echter van afwijken.

Onzorgvuldig handelen
In juni 2014 erkende minister Hennis in een brief aan de Tweede Kamer dat de problemen van sommige Afghaanse tolken te wijten waren aan onzorgvuldig handelen van Defensie. Ze gaf de verzekering dat alle inspanningen erop gericht waren om tot ‘bevredigende oplossingen’ te komen. ‘Gelet op hun inzet onder moeilijke omstandigheden ten behoeve van de Nederlandse missie in Afghanistan is Defensie dat aan de tolken verplicht,’ aldus de minister. Eerder had ze al verklaard dat ‘mensen die in levensgevaar verkeren omdat ze voor een Nederlandse missie hebben gewerkt op steun moeten kunnen rekenen.’

Levensbedreigende risico's
In hun brandbrief van 22 september stellen de AFMP en VBM dat de regering van plan lijkt deze toezeggingen aan haar laars te lappen. Staatssecretaris Teeven heeft aangekondigd tot uitzetting te willen overgaan, hoewel duidelijk is dat dit voor Ahmadzai levensbedreigende risico’s met zich meebrengt.

Rechtsbescherming
De bonden verzochten de Tweede Kamer dringend ervoor te zorgen dat de voormalige defensiemedewerker alsnog voldoende rechtsbescherming krijgt. AFMP voorzitter Anne-Marie Snels: ‘Ahmadzai verdient een eerlijke kans op een inhoudelijke behandeling van zijn asielaanvraag. Daarnaast moet hij de mogelijkheid krijgen om de uitkomst van een eventueel hoger beroep in ieder geval in Nederland af te wachten.’

Lees hier de volledige tekst van de brandbrief.