26 november 2023

Vakbondsrechten Hongaarse militairen in gevaar

EUROMIL, de Europese Organisatie van Militaire Verenigingen en Vakbondsorganisaties waarbij de AFMP is aangesloten, noemde de Hongaarse militaire vakbond Honvédszakszervezet (HOSZ) de laatste jaren vaak als voorbeeld van een goede manier waarop de basisrechten van militairen via de grondwet kunnen worden verankerd. De vicepremier en minister van Justitie van Hongarije dienden onlangs echter een voorstel in voor een grondwetswijziging, die een einde maakt aan deze rechten, zonder dat hieraan overleg met deze vakbond vooraf ging. Zij zetten in op een vakbondsverbod voor militairen, omdat die naar hun mening een afwijkende juridische status hebben.

Volgens het Hongaarse ministerie van Defensie is een militair geen werknemer in uniform, maar een soldaat die klaarstaat om de soevereiniteit van Hongarije te verdedigen, zelfs ten koste van zijn eigen leven. HOSZ wilde haar leden niet in de steek laten en besloot daarom hun belangenbehartiging niet te staken. De bond wacht nog op meer informatie van de Hongaarse regering over het voorstel voor een wijziging van de grondwet.

Onaanvaardbaar
EUROMIL onderschrijft de verklaring van de Hongaarse LIGA-vakbonden en de Nationale Federatie van Arbeidersraden dat het onaanvaardbaar is dat er na tientallen jaren een einde komt aan de vakbondsrechten van militairen. Zij verwijzen naar het ook op militairen van toepassing zijnde recht op vereniging en op collectieve onderhandelingen, dat is vastgelegd in de verschillende internationale verdragen die Hongarije in de loop der jaren ondertekende. In samenspraak met HOSZ en andere Hongaarse belangenorganisaties blijft EUROMIL de gebeurtenissen in Hongarije kritisch in de gaten houden.  

Meer over:
Euromil