10 december 2020

Vanaf 2022 nieuwe uitvoerder zorgverzekering militairen

Het samenwerkingsverband RMA-DSW neemt vanaf 1 januari 2022 de uitvoering van de ziektekostenverzekering SZVK voor militairen over. Na een (verplichte) aanbestedingsprocedure is de overeenkomst hiervoor op 9 december jl. ondertekend.

Dit jaar blijft alles dus bij het oude en verandert er nog niets. Het komend jaar worden er door het bestuur en de organisatie van SZVK, samen met RMA-DSW voorbereidingen getroffen voor de overgang naar de nieuwe uitvoeringsorganisatie. Eind volgend jaar volgt daarover meer informatie.

Vragen & antwoorden

Waarom krijgt SZVK een nieuwe uitvoerder?
Als overheidsdienst is de SZVK verplicht om periodiek de uitbestede dienst Europees aan te besteden. Het huidige contract met Univé loopt af op 1 januari 2022. Daarom is de uitvoering van de SZVK ziektekostenverzekering opnieuw aanbesteed. De uitkomst van deze aanbesteding is dat RMA-DSW per 1 januari 2022 de nieuwe uitvoerder van de ziektekostenverzekering wordt.

Wat betekent de overgang naar RMA-DSW voor mij als militair?
Je ziektekostenverzekering wijzigt hierdoor niet. Eind 2021 ontvang je nadere informatie over hoe je bijvoorbeeld je declaraties kunt indienen en over andere zaken die van belang zijn.

Vindt er een verandering plaats in de dekking van mijn verzekeringspakket?
Nee. De verzekeringsvoorwaarden worden jaarlijks bezien en waar nodig aangepast. De overgang naar een nieuwe uitvoerder is geen reden om de dekking van je ziektekostenverzekering aan te passen.

Hoe word ik vanaf nu op de hoogte gehouden?
Als er nieuws is, meldt de SZVK dit op haar website, www.szvk.nl.Houd daarom de website in de gaten. Uiteraard wordt je ook via het Intranetportaal Defensie op de hoogte gehouden. Waar nodig zal ook de AFMP je blijven informeren.

Hoe handel ik tot 1 januari 2022?
Er verandert niets. op de website www.szvk.nl vind je zoals gebruikelijk alle informatie over hoe je je nota kunt declareren. Heb je hier hulp bij nodig, of heb je andere vragen? De Helpdesk van de SZVK blijft tot 1 januari 2022 onder het gebruikelijke telefoonnummer bereikbaar: 072 - 527 7677.

Ik ben SZVK-verzekerd en mijn partner en kinderen zijn bij Zorgzaam verzekerd. Wat zijn de consequenties van het wijzigen van de uitvoerder van de SZVK?
Voor jouw bij Zorgzaam verzekerde partner en gezinsleden wijzigt de uitvoerder niet.

Ik ben geplaatst in het buitenland en mijn partner is verzekerd bij Zorgzaam. Hoe zal dat dan gaan met de declaraties?
Het komend jaar verandert er niets voor de Zorgzaam en SZVK-verzekerden. De SZVK en Zorgzaam zullen in gesprek gaan over de wijze waarop na 1 januari 2022 buitenlandse declaraties kunnen worden ingediend. In de loop van volgend jaar volgt meer informatie.

Ik heb diverse verzekeringen bij Univé waarop ik korting ontvang omdat ik SZVK verzekerd ben. Blijft dit het geval?
Uit eigen beweging biedt Univé op dit moment kortingen op diverse schadeverzekeringen aan de SZVK-verzekerden. Univé heeft de intentie uitgesproken om deze kortingen ook na 1 januari 2022 te handhaven.

Meer over:
SZVK