22 oktober 2018

Veelgestelde vragen over vakantiedagen

We krijgen veel vragen over vakantiedagen en het meenemen van je vakantiedagen naar een volgend jaar. Daarom hebben we deze gebundeld in een nieuwsbericht. Hier vind je alles terug wat je moet weten over onder andere de houdbaarheid van je vakantiedagen en ziekteperioden.

Vervallen mijn niet-opgenomen vakantiedagen aan het einde van het jaar?
Nee, je niet-opgenomen vakantiedagen worden doorgeboekt naar volgend jaar. Tot 2014 gold dit voor slechts een deel, maar daar is verandering in gekomen. Sinds 2014 geldt er geen maximum meer en gaan al je overgebleven vakantiedagen mee naar het volgende jaar.

Blijven mijn niet-opgenomen vakantiedagen dan voor altijd geldig?
Nee, vakantiedagen die zijn opgebouwd tot 1 januari 2019 vervallen na 5 jaar. Deze dagen moet je dus voor 1 januari 2024 opnemen anders raak je ze kwijt. Vakantiedagen die je vanaf 1 januari 2019 opbouwt, vervallen aan het einde van het volgende kalenderjaar. Als je je verlof niet hebt kunnen opnemen door operationele omstandigheden of gewichtige persoonlijke omstandigheden of medische redenen wordt deze vervaldatum met een jaar uitgesteld.

NB: Voor conversieverlof (op 31 december 1996 nog niet verleend verlof) geldt geen vervaltermijn. Dit blijft onbeperkt geldig en moet je uiterlijk voor je ontslag hebben opgenomen.

Gaat dat doorboeken naar volgend jaar automatisch?
Ja, vanaf de overgang van 2018 naar 2019 wel. Voorheen moest je een vinkje zetten in Peoplesoft om het doorboeken uit te laten voeren. Momenteel wordt Peoplesoft zo aangepast dat een vinkje zetten niet meer nodig zal zijn. Ook zullen er vanuit Peoplesoft meldingen verstuurd gaan worden om bijvoorbeeld te waarschuwen voor vervaltermijnen.

Hoe krijg ik mijn verlofstuwmeer weggewerkt?
Heel veel defensiemedewerkers hebben een flink aantal vakantiedagen over van de afgelopen jaren. Deze dagen zullen voor 1 januari 2024 opgenomen moeten worden en je moet van je leidinggevende medewerking krijgen om je verlofstuwmeer af te bouwen. Die termijn lijkt lang genoeg, maar het is toch verstandig om niet te lang te wachten met het maken van afspraken hierover. Door het personeelstekort en de werkdruk bij Defensie is het opnemen van verlofdagen namelijk momenteel geen makkelijke opgave. En je wilt natuurlijk niet het risico lopen dat je vakantiedagen kwijtraakt door verjaring of bij ontslag (zie volgende vraag).

Wat gebeurt er met niet-opgenomen vakantiedagen als ik met ontslag ga?
Als je bij je ontslag nog vakantiedagen over hebt, dan worden deze aan je uitbetaald. Hiervoor geldt wel een maximum van twee keer het aantal vakantiedagen per jaar. Heb je nog vakantiedagen over die ouder zijn dan twee jaar? Dan zal je die voor je ontslag moeten opnemen anders vervallen deze. Des te meer reden om een eventueel verlofstuwmeer dus vroegtijdig af te bouwen.

Hoeveel krijg ik bij ontslag betaald voor niet-opgenomen vakantiedagen?
Vroeger betaalde Defensie voor ieder overgebleven vakantieuur alleen het uurloon. Vanaf 1 januari 2016 is dit verhoogd met het vakantiegeld, de eindejaarsuitkering en (voor militairen) de VEB.
Recent is echter uit jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie en de Centrale Raad van Beroep gebleken dat dit misschien onvoldoende is. Waarschijnlijk moeten ook andere structurele toelagen (zoals de TOD) en het werkgeversdeel van de pensioenpremie over de niet-genoten vakantiedagen vergoed worden. De AFMP wil hierover een proefprocedure gaan voeren en roept leden die uit dienst gaan op om de loonstrook waarop de uitbetaling van vakantie zichtbaar is binnen de bezwaartermijn van zes weken aan ons voor te leggen. Je kunt de loonstrook sturen naar ibb@afmp.nl.

Ik ben ziek. Bouw ik nu wel vakantiedagen op?
Ja, tijdens ziekte loopt je opbouw van vakantiedagen gewoon door. Ook als je langdurig ziek bent.

Als ik tijdens een ziekteperiode op vakantie ga. Moet ik dan vakantiedagen opnemen?
Zolang je volledig ziek bent, hoef je geen vakantiedagen op te nemen. Als je niet in staat bent om je werk te verrichten gaat men er namelijk vanuit dat je ook niet (volledig) kan genieten van je vakantie. Wel moet je je vakantie van te voren afstemmen met je leidinggevende of je casemanager bij DCR. Je vakantie mag immers geen gevaar vormen voor je re-integratie.

Ik ben in het kader van mijn re-integratie weer gedeeltelijk aan het werk. Moet ik nu wel vakantiedagen opnemen als ik met vakantie ga?
Zolang je 100% ziekgemeld staat, worden er geen vakantiedagen afgeboekt. Ook niet als je af en toe weer (passend) werk verricht. Pas als je weer gedeeltelijk hersteld bent gemeld, wordt dat anders. Voor de dagen/uren die je dan weer aan het werk bent, moet je verlof aanvragen zodra je met vakantie gaat. Voor het deel dat je nog ziekgemeld staat, hoeft dat niet. Ook in dit geval moet je je vakantie wel afstemmen met je leidinggevende of casemanager.

Gelden deze vragen en antwoorden alleen voor militairen of ook voor burgermedewerkers van defensie?
Alle hier genoemde verlofafspraken gelden zowel voor militairen als ook voor burgerpersoneel. Ze zijn nog niet officieel verwerkt in het BARD en AMAR, maar Defensie handelt er al wel naar.

Mocht je twijfels hebben of dit alles bij jou wel goed wordt uitgevoerd, neem dan contact met ons op via ibb@afmp.nl of 085 – 89 00 430.

Meer over:
C&R
GVW