28 augustus 2020

Verlenging aangiftetermijn met machtigingscode

Ook dit jaar zochten veel mensen hulp bij het invullen van hun aangifte inkomstenbelasting 2019. Door de maatregelen rond de coronacrisis was het voor een diverse mensen niet mogelijk deze hulp op tijd te krijgen. Voor hen is de uiterste aangiftedatum van 1 september misschien niet haalbaar. Een aantal mensen ontving begin 2020 een machtigingscodebrief. Deze machtigingscode kunnen ze gebruiken om de aangifte door een ander te laten verzorgen. Voor de groep met deze code verlengt de Belastingdienst de aangiftetermijn tot 1 januari 2021.

Door de verlenging van de aangifteperiode wil de Belastingdienst mensen meer tijd geven hun aangifte te laten verzorgen. Deze week worden zij via een brief hiervan op de hoogte gebracht.
Heeft u over 2019 recht op huurtoeslag, zorgtoeslag en/of een kindgebonden budget? En is dit nog niet aangevraagd omdat u wilde wachten tot u geholpen was met de belastingaangifte? Ook hiervoor geldt dat de periode is verlengd van 1 september tot 1 januari 2021. Deze verlenging is trouwens eveneens van toepassing op burgers, die eerder dit jaar een machtigingscodebrief ontvingen. Heeft u vragen? Neem dan contact op met Bert Weeren van de AFP-commissie Belasting via e-mail of telefoon: 06-53526079.

Meer over:
Belasting