23 april 2019

Werkgever geeft geen openheid over inzet; bonden zeggen vertrouwen op

Tijdens het SOD van 23 april hebben de defensiebonden de staatssecretaris gevraagd haar inzet bij de hervatte CAO-onderhandelingen openbaar te maken en te vertellen wat volgens haar de extra ruimte is om verder te praten. Zij weigerde aan deze verzoeken tegemoet te komen. De bonden zagen daarop geen andere mogelijkheid meer dan haar te melden dat ze geen vertrouwen meer hebben.

Door de werkgever werd opnieuw aan de defensiebonden gevraagd om verder te gaan praten, zonder duidelijkheid vooraf over de financiële en beleidsmatige ruimte die er is. Zoals door ons eerder gemeld vinden de bonden de inzet van de werkgever van 16 april jongstleden volstrekt onvoldoende om tot een goed resultaat te kunnen komen. Zelfs als er nog wat meer financiële ruimte zou zijn dan de werkgever in die inzet heeft gestopt.

Weer geen duidelijkheid
Door het ontbreken van het vertrouwen in de ruimte die de staatssecretaris te bieden heeft wilden de defensiebonden dat niet meer doen in de vertrouwelijkheid van de onderhandelingen. Wij wilden vooraf duidelijkheid en garanties van de staatssecretaris. Toen we na lang aandringen die duidelijkheid niet kregen hield het voor de bonden op. Het overleg is daarmee door de defensiebonden opgeschort, met uitzondering van de reorganisaties.

Loze woorden
De bonden hebben eind februari de onderhandelingen hervat op basis van toezeggingen van de staatssecretaris dat er duidelijk meer financiële en beleidsmatige ruimte is om tot een serieus beter resultaat te komen dan het door onze leden afgewezen CAO-resultaat. Dat zijn wat de defensiebonden betreft loze woorden gebleken.

Inzet defensie stelt teleur
Vanaf februari is ruim twee maanden met elkaar gesproken over wat nodig is om tot een goed resultaat te komen. Die gesprekken hebben geleid tot een inzet van de werkgever die op een klein aantal punten maar een heel klein beetje beter was dan het vorige resultaat en op een aantal punten zelfs slechter. Dat geldt in ieder geval voor het loonbod en de stappen die de staatssecretaris op het gebied van het loongebouw wilde zetten. De pensioenregeling en compensatie waren niet beter dan wat in de vorige onderhandelingen op tafel lag. Door het besluit van de staatssecretaris om openbaarmaking van haar inzet te blokkeren, kunnen we jullie hier helaas niet uitgebreider over informeren.

Conclusie
De bonden zijn van mening dat de inzet van de werkgever te slecht is om verder te praten. De werkgever vindt zelf dat er een voldoende inzet is gedaan waarover verder gesproken kan worden, maar wil die inzet en de extra ruimte die er is niet openbaar maken. Dat feit spreekt wat de bonden betreft voor zich. Het defensiepersoneel staat voor de werkgever niet op één!

Meer over:
AVW