6 juli 2021

Vliegtuigtechneuten behouden tóch hun Grandfathers Rights

De Militaire Luchtvaart Autoriteit (MLA) heeft afgelopen vrijdag het besluit teruggedraaid om 20 vliegtuigtechneuten op één Nederlandse vliegbasis hun zogeheten Grand Fathers Rights te ontnemen door geen verlenging te verstrekken. Hierdoor zouden deze techneuten vanaf januari 2022 niet meer bevoegd zijn hun werk te doen. Mede dankzij inspanningen van Ron Segers als sectorhoofd Luchtmacht van de AFMP, die hiertegen flink ageerde, is dit besluit echter dus van de baan.

In een op 30 juni gepubliceerd blog op AFMP.nl uitte Ron kritiek op het aanvankelijke voornemen van de MLA. Onder meer onder druk van dit veelgelezen blog is dit voornemen nu dus geschrapt, zo vernam Ron vrijdag tijdens een vergadering met de Luchtmacht. Grandfathers Rights zijn bedoeld voor vliegtuigtechneuten die niet zijn opgeleid volgens de Militaire Luchtvaart Eisen.

Moeilijkheid
Het idee bij de introductie van de MLE was om de techneuten op basis van deze norm op te leiden. Bij de meeste vliegtuigtypes ging dit goed, maar bij sommige exemplaren was dit een probleem. Deze moeilijkheid ontstond vooral doordat er moest worden gevlogen en de mensen simpelweg niet konden worden gemist. Verder was er ook een belang om instromende militairen op te leiden tot vliegtuigtechneuten. Hierdoor was er geen plek voor het zittend personeel.
Binnen de Europese luchtvaartwet, waarop de MLE gebaseerd is, zijn daarom de Grandfathers Rights als instrument opgenomen. Dit instrument is bedoeld voor de techneuten die al veel ervaring hebben vanuit het verleden en niet voldoen aan de specifieke eisen van de MLE om een vrijstelling te geven.

Europese Luchtvaartwet
“Het is een voortdurend terugkerend fenomeen dat de MLA mensen deze bevoegdheid wil afnemen,” zo ventileerde Ron flinke kritiek in zijn blog. “En dit terwijl de mogelijkheid voor het verlenen van deze bevoegdheid is vastgelegd in de door de EASA opgestelde Europese Luchtvaartwet!”
De onontkoombare realiteit is volgens Ron dat er bij de Luchtmacht weinig wordt gevlogen als mensen hun rechten verliezen. “Op zich hoef ik mij hierover niet zo druk te maken. Wél zorgelijk vind ik het feit dat er loyale techneuten zijn die best bereid waren om te worden opgeleid, maar die enerzijds door operationeel belang en anderzijds door een gebrek aan opleidingscapaciteit uiteindelijk niet de gelegenheid kregen.”

Meer over:
Luchtmacht