23 juli 2021

Vraagtekens bij gezondheidsmonitoring

De AFMP stelde afgelopen week schriftelijk vragen aan de Functionaris Gegevensbescherming van het ministerie van Defensie. De belangrijkste aanleiding voor onze vragen zijn de kritische opmerkingen die wij van leden hebben gekregen over het gebruik van hun persoonlijke gegevens ten behoeve van het gezondheidsmonitoringssysteem van Defensie. De toekomstige antwoorden van het ministerie kunnen de basis vormen voor een eventuele klachtenprocedure bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

In de week van 14 tot 18 juni 2021 is er een brief verstuurd aan alle actief dienende beroepsmilitairen. In deze brief staat de aanzegging dat medische gegevens en data over plaatsingen en uitzendingen van militairen zullen worden gebruikt voor onderzoeken ten behoeve van gezondheidsmonitoring. Als zij hiervoor geen toestemming wilden verlenen, moesten zij dit binnen vier weken aangeven.

Goede bedoelingen
Een aantal leden heeft hierover vragen aan ons gesteld, waarna wij ermee aan de slag zijn gegaan. Als vakbond komen we op voor de belangen van onze leden. Wij trekken de goede bedoelingen achter het gezondheidsmonitoringssysteem niet in twijfel, maar hebben ernstige bezwaren tegen de wijze waarop de procedure van toestemmingsverlening is ingeregeld. Bijzondere persoonsgegevens, waar medische gegevens onder vallen, kunnen alleen worden gedeeld als er een vrije keuze voorafgaand aan de verwerking heeft plaatsgevonden. Zeker wanneer er sprake is van een werknemer-werkgeverrelatie moet extra terughoudend worden opgetreden. Met de huidige opt-outmethode wordt naar onze overtuiging niet voldaan aan de juiste wijze van toestemmingsverlening.

Bijstand
We zijn benieuwd naar de antwoorden van Defensie op onze vragen en zullen niet schromen om een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens in te dienen als deze onvoldoende aan onze bezwaren tegemoetkomen. Vanzelfsprekend informeren wij jou als lid als we deze stap gaan zetten. Je kunt rekenen op onze bijstand als je een individuele klacht wilt indienen.

Belangrijk
Voor nu is het volgende van belang. Ben je niet blij met het feit dat Defensie jouw medische informatie en plaatsingsgegevens op deze manier verwerkt? Weet dan dat je jouw toestemming altijd kunt intrekken. Dat kan eenvoudig door een mail te sturen naar dit e-mailadres. Ook heb je altijd het recht op inzage in jouw gegevens. Je kunt hiervoor een verzoek indienen bij de gegevensverwerker.

Meer over:
GVW