12 januari 2015

Vragen over asbest? Meld u!

In oktober 2013 is aan boord van Zr. Ms. Zeeleeuw asbest vrijgekomen. De KRO zond hierover begin 2015 een reportage uit. Dat leidde tot ongerustheid, onder andere bij AFMP-leden die zich zorgen maken over de veiligheid op de boot. De AFMP verdiept zich in deze kwestie en roept haar leden op zich te melden met vragen of opmerkingen.

Het asbest is aangetroffen tijdens levensverlengend onderhoud van de Zr. Ms. Zeeleeuw, dat in oktober 2013 is begonnen. Tijdens dit soort onderhoud worden ruimtes ontsloten die ook bij regulier onderhoud gesloten blijven. In een paar van deze ruimtes is in oktober en november 2013 asbest aangetroffen. Nadat asbest aan boord van Zr. Ms. Zeeleeuw was aangetroffen, zijn begin november 2013 ook de andere drie onderzeeboten aan een asbestonderzoek onderworpen. Zij bleken niet besmet met vrijgekomen asbest.

Kamervragen
Dit ondersteunt volgens een Kamerbrief van de Minister van Defensie van 19 december 2014 de veronderstelling dat het asbest in Zr. Ms. Zeeleeuw pas is vrijgekomen als gevolg van de verdergaande demontage tijdens het levensverlengend onderhoud. Wel wordt er bij deze boten vanuit gegaan dat zich op dezelfde locaties als bij Zr. Ms. Zeeleeuw asbest zal bevinden (zie voor een gedetailleerde beschrijving van deze plekken de Kamerbrief, die u onderaan dit artikel kunt downloaden).

Blootstelling?
Het is nu de vraag of defensiemedewerkers en medewerkers van externe bedrijven in aanraking zijn gekomen met asbest. Brandpunt concludeerde in de reportage dat bemanningsleden van de Zeeleeuw langdurig zijn blootgesteld aan asbest door de kankerverwekkende vezels tussen kabels en dat asbest door het ventilatiesysteem is gecirculeerd. Maar volgens Defensie was er geen asbestgevaar op de onderzeeër. Voor de AFMP staat dit evenwel nog niet vast; wij verdiepen ons nog in deze kwestie. Ook de SP is er nog niet gerust op. Kamerlid Jasper van Dijk heeft daarom begin januari vragen gesteld aan de minister van Defensie.

Personeelszorg
Volgens de Kamerbrief van Minister Hennis is na het voorval, begin december 2013, de Inspectie SZW geïnformeerd en binnen Defensie is er een voorvalmelding gedaan. Al het personeel, inclusief het personeel van ingehuurde bedrijven dat tijdens de onderhoudswerkzaamheden mogelijk aan asbest is blootgesteld, is geregistreerd. (Overigens is dat een wonderlijke formulering, want hiermee sluit de Minister bloostelling dus niet uit terwijl de Kamerbrief aan de andere kant stelt dat er geen asbestgevaar is geweest.)

Deze zogenoemde asbestregistratie is opgenomen in hun personeelsdossier. Al het personeel dat ten tijde van het voorval aan boord is geweest (naast de bemanning ook andere medewerkers van CZSK en het personeel van ingehuurde bedrijven) zijn op de hoogte gebracht van de asbestvondst. Ook is het andere personeel van de Onderzeedienst ingelicht. Verder is het voorval per intranet aan het overige personeel van het CZSK bekend gesteld.

Heeft u vragen of opmerkingen, meldt u zich dan via ibb@afmp.nl.

Zie ook het artikel op marineschepen.nl

Meer over:
GVW