14 februari 2020

Vreugde over verhuizing mariniers naar Nieuw Milligen

De AFMP is verheugd dat de verhuizing van de marinierskazerne van Doorn naar Vlissingen definitief is afgeblazen. “We zijn blij dat het kabinet ervoor heeft gekozen om deze verhuizing te cancellen en om de kazerne naar Nieuw Milligen bij Apeldoorn te verplaatsen,” zo benadrukt Arjen Rozendal, sectorhoofd Marine en Burgerpersoneel van de AFMP.

Eind vorige maand leek de verhuizing van de 1800 mariniers tellende marinierskazerne naar Nieuw Milligen al in kannen en kruiken. Staatssecretaris Visser van Defensie kondigde toen in de ministerraad aan dat de verhuizing naar Vlissingen werd geannuleerd en dat Nieuw Milligen de nieuwe vestigingsplaats zou worden. Haar argument was dat de slagkracht van Defensie een forse deuk krijgt door een verplaatsing naar Zeeland. Veel mariniers dreigden namelijk met vertrek als dit zou gebeuren. Kamerleden van regeringspartijen waren al geïnformeerd over Vissers voornemen. Andere ministers, onder wie vicepremier De Jonge en minister Knops, tekenden protest aan. Zij meenden dat Zeeland financieel zou moeten worden gecompenseerd bij een annulering van de voorgenomen verhuizing naar Vlissingen. Naar aanleiding van een heftige discussie over deze compensatie die hierop volgde, besloot premier Rutte om een besluit hierover uit te stellen.

Veel dichterbij
Nu is dus alsnog de kogel door de kerk en verhuist de marinierskazerne definitief naar Nieuw Milligen. “De afgelopen twee jaar hebben bij de AFMP aangesloten mariniers me vaak laten weten dat zij het niet zagen zitten om met hun gezin in Zeeland te gaan wonen. Zij hoopten dat alles in het werk zou worden gesteld om dit voorkomen. Gelukkig hebben mariniers nu de definitieve zekerheid dat zij niet al te ver van hun huis worden gevestigd,” zegt Rozendal. “In Nieuw Milligen zitten de mariniers straks wat ruimer in hun jasje met een grotere kazerne met moderne faciliteiten. Een belangrijke pré voor de mariniers is bovendien dat zij daar veel dichterbij bij de plek zijn gestationeerd waar zij oefeningen hebben.”
Aanleiding voor de aanvankelijk geplande verhuizing van Doorn naar Vlissingen was dat de bestaande marinierskazerne flink verouderd is en geen ruimte biedt voor uitbreiding. Vanwege achterstallig onderhoud sloot de keuken van de kazerne in augustus van het vorig jaar haar deuren. De voorgenomen verplaatsing naar Vlissingen werd meerdere keren uitgesteld om uiteindelijk dus definitief te worden geschrapt.

Lees hier de brief van staatssecretaris Visser van Defensie aan de Tweede Kamer over de voorgenomen besluiten rond de marinierskazerne en de compensatie voor Zeeland.