24 juni 2020

VUT-equivalente premie 1995-2013: Stuitingsbrief of niet?

De afgelopen tijd vroegen meerdere leden ons waarom de AFMP niet communiceert en zich niet aansluit bij de discussie rond de VUT-equivalente premie 1995-2013. Enerzijds is dat omdat Paul Eijkelenkamp als initiatiefnemer van deze zaak geen AFMP-lid is en onze bond niet standaard ingaat op publicaties van anderen. Anderzijds is niet gecommuniceerd, omdat er volgens ons nog wat aspecten zijn die nog onvoldoende zijn belicht. En natuurlijk willen we jou als lid niet blij maken met de spreekwoordelijke ‘dode mus’.


De discussie draait om de besteding van de VUT-equivalente premie die werd ingehouden op het militaire salaris over de jaren 1995 tot en met 2013. Dit noemen we vanaf nu VUT-EQ. Kort samengevat stelt Paul Eijkelenkamp dat deze VUT-EQ nooit had mogen worden besteed aan de financiering van de overgang naar een kapitaal gedekt pensioen. De volledige uitleg van deze stelling kun je nalezen in zijn artikel op de KVMO-website.

Grove fouten
Met de kennis van nu kun je keuzes uit het verleden altijd in twijfel te trekken. Als daarbij grove fouten zijn gemaakt, dan moet dat zeker worden aangekaart. Wij hebben op dit moment echter geen gegevens waaruit dat naar voren zou komen. Wel weten we dat er bij de keuze van de besteding van de VUT-EQ niet over één nacht ijs is gegaan. Hiernaar is uitgebreid onderzoek gedaan. Met de achterbannen is er lang over gesproken. Uiteindelijk is hierover een weloverwogen besluit genomen in het georganiseerd overleg.
Als bond neem je zo’n besluit niet zelf, maar stem je dat af met je achterban. Wij hebben hierover in elk geval afspraken teruggevonden in de arbeidsvoorwaardenakkoorden van 1995 en 1997. Voor zover wij vanuit onze vereniging kunnen beoordelen, heeft de besteding van de VUT-EQ plaatsgevonden na instemming van een meerderheid van de bondsleden. Wij vragen ons daarom af of dit besluit, jaren na dato, succesvol kan worden aangevochten.

Solidariteit
Stel dat bewezen wordt dat de VUT-EQ nooit aan de kapitaaldekking van het pensioen had mogen worden besteed. Betekent dit dan ook dat die VUT-EQ onrechtmatig is geïnd en moet worden teruggestort naar de militairen? Los van het tijdsverloop is dat nog maar de vraag. De reden om een VUT-EQ te innen bij de militairen was om solidair te zijn met de burgerambtenaren bij Defensie die VUT-premie moesten betalen. Zo werd voorkomen dat militairen netto meer van hun salaris zouden overhouden dan burgers. Die solidariteitsreden is vastgelegd in regelgeving. De VUT-EQ is van 1995 tot en met 2013 op basis van die regelgeving geïnd.

Onjuiste besteding
Bij een onjuiste besteding van de VUT-EQ zou je dan hooguit kunnen eisen dat de gelden alsnog anders gaan worden besteed. Het valt nog te bezien of dat positief uitpakt voor de individuele militaire portemonnee. Volgens de afspraken mocht de VUT-EQ immers niet aan het salaris van de militairen worden besteed. Daarom moet je dan een ander, indirect AVW-instrument zien te vinden. In dat geval moet Defensie alsnog helemaal zelf de kapitaaldekking van het pensioen financieren. Daardoor blijft er op een ander vlak minder geld over voor jullie arbeidsvoorwaarden. Dat gat kun je dan opvangen met de VUT-EQ-gelden (‘broekzak-vestzak’), maar dat levert dan per saldo voor de individuele militair niets extra’s op.

Stuitingsbrief
We kunnen nog geen zinnig antwoord geven op de vraag of een juridische procedure in deze zaak iets gaat opleveren. De tijd zal het leren. Wil je als lid in elk geval jouw rechten zeker stellen? Dan zijn wij jou daarbij behulpzaam. Download een format voor een stuitingsbrief via onze website.