28 december 2021

AFMP sluit geen politieke partijen uit

Wij nemen afstand van de keuze van de FNV om twee politieke partijen geen podium te geven tijdens door de FNV te organiseren debatten. Het is het werk voor Defensie dat ons bindt. We zijn een vakbond en geen politieke partij en we vinden het belangrijk dat iedereen zich welkom bij ons voelt, ongeacht politieke voorkeur of religie.

De AFMP sluit politieke partijen die deel uitmaken van ons democratisch bestel dus niet uit.
We maken geen onderdeel uit van de FNV, maar zijn wel collectief lid. Natuurlijk hoef je het niet altijd met elkaar eens te zijn. De FNV bestaat uit bijna 1 miljoen leden en net zoveel meningen. Deze stellingname van de FNV raakt echter aan onze kernwaarden en dat zal een discussie tot gevolg hebben. We gaan op korte termijn in gesprek met de FNV!

Meer over:
Vereniging