30 november 2021

Ziek door chroom-6: wat kan de AFMP voor je betekenen?

Veel slachtoffers van het werken met chroom-6 bij Defensie wachten nog op een besluit over hun aanspraak op een uitkering op grond van de Regeling uitkering chroom-6 Defensie. De staatssecretaris beloofde dat iedereen die zich eerder had gemeld of een uitkering in het kader van de coulanceregeling ontving afgelopen augustus een besluit zou ontvangen. Helaas heeft de staatssecretaris deze belofte niet waargemaakt. Lees in dit artikel wat de AFMP voor jou kan betekenen als je al dan niet een aanvraag hebt ingediend en wel of geen recht hebt op een uitkering.

Nog geen aanvraag ingediend
Heb je zelf nog geen aanvraag ingediend? Dan kun je bij de AFMP een aanvraagformulier opvragen via dit e-mailadres. Na ontvangst van je aanvraag heeft APG acht weken de tijd om een besluit te nemen. Onder specifieke omstandigheden is uitstel mogelijk, mits APG dit binnen acht weken meldt. Als het besluit uitblijft, dan kun je een zogeheten ingebrekestelling indienen. Hiervoor kun je ook bij ons terecht. Na ontvangst van je ingebrekestelling heeft APG nog twee weken de tijd om een besluit te nemen over jouw aanvraag.
Na het verstrijken van deze termijn gaat een dwangsom lopen en kun je in beroep gaan bij de rechtbank. Deze procedure kunnen wij kosteloos voor jou als lid verzorgen. Neem hiervoor contact op via info@afmp.nl.

Wel een aanvraag ingediend

Heb je zelf al een aanvraag ingestuurd en niet binnen acht weken een besluit op je aanvraag ontvangen? Dan helpen we je eveneens graag. Stuur hiervoor een mail naar dit e-mailadres. Je kunt op deze manier een format opvragen voor een ingebrekestelling en we stellen daarna zo nodig beroep voor je in bij de bestuursrechter.

Recht op uitkering

Wanneer je een uitkering hebt gekregen en het hiermee eens bent, kunnen we Defensie aansprakelijk stellen voor de zogeheten restschade. Dit is de schade die niet wordt gedekt door de uitkering. Heb je een besluit ontvangen en ben je het eens met de inhoud? Stuur dit besluit dan naar info@afmp.nl. Dan zetten wij de aansprakelijkstelling voor de restschade voor jou in gang.

Geen recht op uitkering

In een aantal gevallen heb je geen recht op een uitkering. Dit kan bijvoorbeeld te maken hebben met de mate van blootstelling aan chroom-6 of met het feit dat een aandoening niet of niet meer op de lijst staat. De AFMP procedeerde tot aan de hoogste ambtenarenrechter over de vraag of er een uitkering moet worden verstrekt als een uitkering niet op de lijst voorkomt. Er is namelijk onvoldoende onderzoek gedaan naar het verband tussen chroom-6 en een bepaalde aandoening. Helaas gooide de ambtenarenrechter de deur aardig dicht.
Alleen als er belangrijke aanwijzingen van een verband zijn, kan een poging bij de bestuursrechter worden gewaagd. De jurisprudentie van de bestuursrechter over de uitkeringsregeling geldt niet voor een aansprakelijkstelling van Defensie wegens schending van de zorgplicht. Daar is dus meer ruimte om causaal verband aan te tonen of de bewijslast om te keren.
Omdat wij als AFMP alle kansen willen benutten, wordt een medisch adviseur ingeschakeld om meer zicht te krijgen op het causale verband. Op juridisch vlak werken we samen met het in beroepsziekten gespecialiseerde Dolderman Letselschade Advocaten. Krijg je geen of te weinig uitkering toegekend? Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. Wij kunnen dan (laten) beoordelen of het zinvol is om bezwaar tegen het besluit van APG te maken en/of Defensie aansprakelijk te stellen.

ONDERZOEK UNIVERSITEIT UTRECHT
Heb je een aanvraag gedaan voor een uitkering in het kader van de chroom-6-regeling van Defensie? Onderzoekers van Universiteit Utrecht willen dan graag (anoniem) met jou praten en weten hoe jij de afhandeling van de schade hebt ervaren. Lees hier meer over dit onderzoek! 

Meer over:
Chroom-6