2 juli 2014

Ziek na werk POMS? Meld het ons!

Heb je gewerkt op een van de POMS-sites, zoals die in Brunssum en Eygelshoven? Weet dan dat meerdere collega’s die er jarenlang met zeer giftige stoffen hebben gewerkt (ernstig) ziek zijn geworden.

Mocht je bepaalde gezondheidsklachten hebben, meld het ons! Het gaat om kanker en een auto-immuunziekte. De zieke oud-medewerkers werkten tussen 1984 en 2006 op de opslagplaatsen voor Amerikaans oorlogsmaterieel dat werd ingezet in Irak, Afghanistan of tijdens de Balkanoorlog. De legertanks en -wagens werden er gereinigd, gerepareerd, gezandstraald en geverfd. In de daarbij gebruikte CARC-verf zit onder meer de kankerverwekkende stof chroom6. Daarnaast kwamen de medewerkers in contact met verarmd uranium en benzeen.

Volgens de Minister van Defensie zijn er ‘vooralsnog geen aanwijzingen dat (voormalige) medewerkers van de POMS-sites structureel zijn blootgesteld aan te hoge concentraties gevaarlijke stoffen, zoals de ‘Chemical Agent Resistant Coating’ (CARC).’

Registreren bij zorgloket
De klachten openbaarden zich pas vele jaren later. De zieke oud-defensiemedewerkers hebben Defensie ervan op de hoogte gesteld. Defensie gaat onderzoek doen. Dit onderzoek is volgens de Minister ‘complex en moet zorgvuldig gebeuren.’ (Voormalige) defensiemedewerkers die op de POMS-sites werkten kunnen zich laten registreren via het zorgloket ABP. U komt dan mogelijk in aanmerking voor financiële compensatie.

Melden bij AFMP
Denk je dat ook jouw gezondheid is geschaad door het werken met giftige stoffen op een POMS-site? Meld het dan (ook) bij ons. Stuur een e-mail naar ibb@afmp.nl . Mocht het vervolgens tot een zaak komen, dan houden wij in de gaten of Defensie de afwikkeling ervan naar behoren laat verlopen.