Ruud Bergsma Voorzitter

Zonder jullie kunnen wij niets

15 december 2022 lijkt alweer lang geleden en het moment van mijn uitverkiezing tot AFMP-voorzitter dreunt nog dagelijks positief na. Wat leerde ik al veel interessante mensen kennen! In dit blog richt ik me op het hier en nu en op de uitdagingen die ons te wachten staan. De enthousiaste groep mensen met wie ik inmiddels heb kennisgemaakt, die bereid is zich in te spannen voor anderen, vormt de kern van datgene waarvoor de AFMP staat: opkomen voor de rechtspositie van alle leden. De meesten weten dit wel, maar ik benadruk het hier graag nog eens. Zonder jullie kunnen wij namelijk niets.

Een belangrijke uitdaging is hoe wij jullie nog beter kunnen bereiken en betrekken bij alles wat er op ons pad komt. We slagen hierin al aardig, maar het kan altijd beter. Daarom doe ik een oproep aan iedereen die al eens heeft overwogen om iets te gaan betekenen voor de AFMP: laat je horen! Misschien kunnen wij wat voor elkaar betekenen.
Een van onze voornemens is om nog beter te weten wat er in de maatschappij leeft en welke gevoelens er leven over Defensie. Hoe kunnen wij hier goed op inspelen? Ook gaan we in gesprek met de politiek, vragen stellen en voorstellen indienen die kunnen helpen om de overtuiging uit te dragen dat Defensie en de mensen die hiervoor actief zijn ertoe doen.

Wij zijn voortdurend bezig met jullie arbeidsvoorwaarden en met verbeteringen op dit gebied. Dankzij het avw-akkoord 2021-2023 zijn flinke stappen in de goede richting gezet voor militairen. Inmiddels spannen we ons ook in voor een stevige arbeidsvoorwaardenagenda voor burgermedewerkers.
Ondertussen blijven wij eveneens oog houden voor de arbeidsvoorwaarden van militairen, want 2024 nadert met rasse schreden. Ook de rechtspositie van reservisten is een speerpunt. Zo boekten we recent mooie resultaten na een door ons aangespannen procedure over hun opbouw van vakantie.

Een aantal van jullie heeft mogelijk de recente uitzending van EenVandaag over het PX10-dossier gezien. Hierin werd aandacht besteed aan het mooie resultaat dat is behaald voor een militair, die ziek werd nadat hij in zijn werk in aanraking kwam met PX10. Hij krijgt een Militair Invaliditeits Pensioen, omdat na een jarenlange strijd het directe verband werd erkend tussen het gebruik van dit giftige wapenreinigingsmiddel en het ontstaan van zijn ziekte.
We hoopten dat dit zou leiden tot een andere houding van Defensie in dit dossier. De reactie van de staatssecretaris van Defensie was echter een domper. Hij blijft verwijzen naar de uitkomst van een RIVM-onderzoek, die voor Defensie geen aanleiding is om één en ander nader te onderzoeken. Dit geeft mij de indruk van een slager die zijn eigen vlees heeft gekeurd en dit prima vindt.

Naar aanleiding van de vele reacties die ik zowel van leden als niet-leden op de uitzending ontving, wil ik benadrukken dat de AFMP een ledenorganisatie is, die alleen voor leden concreet iets in dit dossier kan betekenen. Dit onderstreept het belang van het AFMP-lidmaatschap. Wij drukken iedereen ondertussen op het hart om de berichtgeving over PX10 te blijven volgen.
Wij denken nu na over een vervolg.
Als voorzitter hoop ik dat er nog een kans komt om dit dossier in de media extra onder de aandacht te brengen. Defensie lijkt zich bij dergelijke dossiers namelijk vooral druk te maken over de kosten en niet over de veiligheid en de gezondheid van het personeel.

Tenslotte wil ik benadrukken hoe mooi het is om bij de AFMP terecht te zijn gekomen in een team van medewerkers dat met zoveel kennis, ervaring en verantwoordelijkheidsgevoel de belangen van onze leden vertegenwoordigt! En spreek ik de hoop uit dat ik velen van jullie de komende tijd spreek of zie. Misschien wel in ons eigen pand te Amersfoort, waarin we sinds 1 april zijn teruggekeerd. Dit pand biedt namelijk niet alleen fysieke werkmogelijkheden, maar ook ruimte voor het voeren van waardevolle gesprekken met leden. Hopelijk tot snel!

Dit blog is gepubliceerd in de op 24 maart verschenen uitgave van ons ledenmagazine OpLinie. De complete uitgave kun je ook lezen via onze website of onze ledenapp!