Hoe zit het dan met de vergoeding in het weekend- of feestdagen?

Naast de vergoeding MA wordt voor weekend- en feestdagen (ZZF) een compensatie voor inzet ten behoeve van een meerdaagse activiteit gegeven. Deze ZZF-compensatie wordt vanaf 1 augustus 2019 verhoogd van 4 naar 8 compensatie-uren per etmaal. De militair mag daarbij zelf kiezen of deze uren in tijd opgenomen worden of in geld wordt uitbetaald. Als het in geld wordt uitbetaald dan is dat tegen het regulier uurloon. De ZZF-compensatie is bovenop de vergoeding MA.