Waarom gaat de 100% pensioenopbouw alleen gelden voor inverdientijd vanaf 1 januari 2019? Raak ik mijn inverdientijd van voor die datum kwijt?

Nee, die raak je niet kwijt. Voor die eerdere inverdientijd door uitzendingen heb je dubbele pensioentijd gekregen onder de eindloonregeling. Die neem je straks mee naar de middelloonregeling. De inverdientijd zelf kun je ook nog steeds opnemen. Alleen wordt de pensioenopbouw over de “oude” inverdientijd niet verhoogd naar 100%.

Die 100% opbouw geldt alleen voor inverdientijd vanaf 1 januari 2019.