Waarom wordt er niet direct overgestapt op een nieuwe TOD systematiek?

defensie en de bonden moeten nog nader uitzoeken of de burger TOD systematiek geschikt is om zonder aanpassingen in te voeren voor militairen. Het overstappen naar een andere systematiek kost daardoor tijd en brengt aanpassingen in de uitvoering met zich mee. Omdat de TOD niet de enige toelage is die de komende tijd moet worden aangepakt is afgesproken daar voldoende tijd voor te nemen.

Meer over:
TOD