Wat betekent de nieuwe pensioenregeling voor mij als ik na 1 januari 2019 met UGM ga en gekozen heb voor de oude diensteinderegeling (oDER)?

Je valt ook dan volledig onder de nieuwe pensioenregeling. Wel is het zo dat door je keuze voor de oDER, je pensioen ook onder de nieuwe regeling nog steeds ingaat op 65 jaar. Tot je AOW datum blijft je daarnaast gebruik maken van de AOW gat voorziening van Defensie. In de nieuwe pensioenregeling blijft de opbouw tijdens de UGM-periode 50%. Door de lagere franchise en het hogere opbouwpercentage ga je tijdens je UGM-periode meer pensioen opbouwen dan onder de eindloonregeling het geval was. Daarnaast gaat ook voor de UGM’ers die gekozen hebben voor de oDER de pensioenpremie omlaag ten opzichte van de eindloonregeling. Dat zorgt ervoor dat er ook in deze situatie tot je 65 jaar bent, er ondanks de hoger pensioenopbouw, geen negatief effect zal zijn op je inkomen.